Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/100

 

     JULKIPANOKUULUTUS

     

 

     12.09.2023

 

 

 

 

 

 

 

POIKKEAMISPÄÄTÖS

 

 

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 31.08.2023 § 84 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

 

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnan Jousan kunnanosassa sijaitsevaa kiinteistöä RYMYLÄ 172-406-1-427. Hakemus koskee kaavamääräysten mukaisesta etäisyydestä rantaan.

 

Hakija:

 Paakkari Teija

 

Päätöksen antopäivä on 13.09.2023

 

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 14.09.2023 - 13.10.2023 Joutsan kunnan asiointipisteessä, Länsitie 5.

 

Valitusaika:

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu, päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Muutoksenhaku:

Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.                     Sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

 

 

Tekninen lautakunta

 

 

 

 

Julkaistu: 12.09.2023