Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 201


 

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 201  

236/02.02.01/2021  

 

 

 Asian valmistelija(t): vt.talousjohtaja Pekka Takala, 040 358 0007

 

 Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

 

 Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta tuloveroprosentista ei ole tehty määräaikaan mennessä, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

 

 Joutsan kunnan veroäyrin hinta (tuloveroprosentti) on ollut verotusvuosina 1987 - 1992  17,50 penniä sekä vuonna 1993 18,00 penniä ja vuosina 1994 - 2004 18,50 prosenttia ja vuosina 2005 - 2009 19,00 prosenttia. Vuosina 2010-2012 veroprosentti oli 19,50. Vuonna 2013 veroprosentti on ollut 20,50 ja vuosina 2014-2021 21,00.

 

 Kuntaliiton 30.8.2021 päivitetyn veroennustekehikon mukaan vuoden 2022 tuloverokertymäksi on arvioitu 12,1 M€. Tämän hetken arvion mukaan kunnallisveron tuotto vuonna 2021 on 11,87 M€. Yhden veroprosentin vaikutus on vuodessa noin 580 000 euroa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Joutsan kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2022 määrätään 21,00.

 

Päätös Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.