Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 202


 

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2022

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 202  

236/02.02.01/2021  

 

 Asian valmistelija(t): vt.talousjohtaja Pekka Takala 040 358 0007

 

 Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön sijaintikunnalle kiinteistön verotusarvon perusteella. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden veroäyrin hinnan. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

 

 Kiinteistöverolaki (1992/654) asettaa seuraavat ehdot veron määräämisessä:

 Vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten verotusprosentiksi määrätään vähintään 0,41 ja enintään 1,00.

 Muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja enintään 2,00.

 

 Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja enintään 2,00. Poikkeuksena valtuusto voi määrätä yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00.

 

 Valtuusto voi määrätä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 ja enintään 6,00. Korkeampi kiinteistöveroprosentti ei koske loma-asutusta varten kaavoitettuja rakennuspaikkoja.

 

 Verotuksen toimittaa verohallituksen määräämä verotoimisto. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta kuukausittain.

 

 Vuodelta 2021 on kiinteistövero peritty seuraavasti: 

 1. Pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti on 0,60

 2. Muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti on 1,20

 3. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,10

 4. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti on 0,00

 

 Kiinteistöverojen  tuottoarvio edellä olevilla veroprosenteilla vuodelle 2022:

 vakinainen asunto   0,60 %  574 000 €

 muu asunto   1,20 %  428 000 €

 yleinen   1,10 %  739 000 €

 yht.    1 741 000 €

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistövero vuodelle 2022 määrätään seuraavasti:
1. Pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti on 0,60              
2. Muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti on 1,20              
3. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,10  
4. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti on 0,00

 

Päätös Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.