Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 209


# Johtajasopimus200921KH
# Johtajasopimuksen liite

 

Kunnanjohtajan johtajasopimus

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 209  

220/01.01.03/2021  

 

 

 Asian valmistelija(t): kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen

 

Kuntalain (410/2015) §42 mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. (21.5.2021/419)

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

 

Kunnanjohtaja Harri Nissisen ja Joutsan kunnan välille on solmittu johtajasopimus Joutsassa 6.12.2004. Johtajasopimusta on tämän jälkeen tarkastettu ja muutettu edellisen kerran 4.5.2009 (kunnanhallituksen päätös 4.5.2009 § 133), minkä jälkeen palkantarkistusta ei ole tehty.

Johtajasopimusta olisi hyvä tarkastella mielellään valtuustokausittain strategian laatimisen yhteydessä. Myös palkkausta on hyvä ajoittain tarkastaa.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja käynnisti neuvottelut johtajasopimuksen päivittämiseksi valtuustokauden alussa syksyllä 2021. Asiaa on valmisteltu kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja valtuuston puheenjohtajiston yhteisvoimin. Puheenjohtajistot valitsivat keskuudestaan kolmijäsenisen työryhmän, johon kuuluivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen, valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Iiris Ilmonen. Työryhmä kävi neuvottelun kunnanjohtaja Harri Nissisen kanssa sopimuksen päivitystarpeista.

 

Neuvottelun tuloksena sopimukseen päätettiin lisätä liite, joka määrittelee vuotuiset, strategiasta johdetut tavoitteet kunnanjohtajan työlle, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä mittarit arviointia varten. Sopimusta päivitettiin myös tehtävänkuvan, roolien ja arvioinnin osalta vastaamaan nykyistä tehtävää ja muuttuvaa kuntakenttää. Myös palkkaa tarkastettiin sopimuksen tarkastuksen yhteydessä.

 

 

Esittelijä   Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen

 

Päätösehdotus Esitetään kunnanjohtajan johtajasopimuksen ja sen liitteen hyväksymistä. Esitetään kunnanjohtajan palkaksi 1.10.2021 alkaen 7750 euroa/kk. Lisäksi kunnanjohtajalla on puhelinetu (luontaisetu) ja polkupyöräetu, jonka arvo on enintään 80 euroa/kk.

 

Päätös Harri Nissinen (osallisuusjäävi) ja Leena Hietala poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Pöytäkirjanpitäjänä toimi Pauliina Maukonen.