Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.10.2021/Pykälä 216


 

Kunnan vakuutuksien kilpailuttaminen

 

Kunnanhallitus 04.10.2021 § 216  

268/02.06.00/2021  

 

 

 Asian valmistelija(t): vt. talousjohtaja Pekka Takala, puh. 040 358 0007

 

Kunnanhallitus 26.4.2021 § 91

 

Konsernijaosto on 23.10.2017 päättänyt, että valtuustokauden aikana kunnan vakuutukset kilpailutetaan. Nykyiseksi yhteistyökumppaniksi on valikoitunut Pohjola Vakuutus Oy. Kunnan vakuutusmaksut ovat vuosittain noin 110 000 euroa ja vakuutuksien hintataso on hyvä saattaa ajantasalle kilpailuttamalla. Vakuutusten kilpailuttaminen on mahdollista tehdä itse tai meklarin kautta. Meklarin välityksellä tehty kilpailutus varmistaa sen, että kilpailutuksessa on huomioitu kaikki tarvittavat seikat.

 

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan riskien vakuuttamisesta ja hallintosäännön liitteen mukaisen toimivaltataulukon mukaisesti talous- ja hallintojohtajan toimivaltaan kuuluu kunnan vakuutuksista päättäminen. Näin ollen talous- ja hallintojohtajan tehtäviin kuuluu, että kunnan omaisuus on asianmukaisesti vakuutettu.

 

Kunnan tytäryhtiön Joutsan Vuokra-asunnot Oy:n osalta päätösvalta vakuutusten kilpailuttamisesta on  yhtiöllä itsellään. On yhtiöiden edunmukaista, että tytäryhtiö kilpailuttaa vakuutuksensa yhtäaikaisesti kunnan vakuutusten kanssa. Tytäryhtiön vakuutuksen kilpailuttamisesta konsernijaoston tulee tehdä ohjeistus.

 

(Asian valmistelija talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, p. 040 3580007)

 

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää:

  1. kilpailuttaa kunnan vakuutukset.
  2. valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan ratkaisemaan kilpailuttamisen osalta menettelytavan ja tarjouspyyntöjen sisällön toimivaltuuksiensa rajoissa.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

__________

 

Kunnanhallitus 4.10.2021

 

Joutsan kunnan toimeksiannosta vakuutusmeklari Söderberg & Partners Oy on kilpailuttanut kunnan vakuutukset. Kilpailutuksessa Joutsan kunnan vakuutuskokonaisuus on jaettu kahteen osaan:

1. Muu vahinkovakuutus: Omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutukset, oikeusturva, muut henkilövakuutukset sekä ajoneuvo- ja liikennevakuutukset

2. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

 

Kyseessä on ollut EU kynnysarvon ylittävä hankinta, josta on julkaistu hankintailmoitus Hilma ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. 03.07.2021 klo 8:55 (2021-078154).

 

Tarjoukset on pyydetty sovituilla turvan tasoilla sekä lähinnä nykyisillä omavastuutasoilla. Omaisuuskohteet on pyydetty tarjoamaan joko täysarvona (neliöihin taikka kuutioihin pohjautuen) taikka euromääräisesti vakuutetut kohteet ensivastuuna. Ensivastuuperusteisesti vakuutettuun kohteeseen ei sovelleta alivakuutuskäytäntöä. Oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä nostettiin 25 000 eurosta 50 000 euroon sekä siihen lisättiin mukaan vastapuolen maksettavaksi määrätyt kulut. Hallinnonvastuuseen lisättiin vakuutettuja. Kaiken kaikkiaan vakuutusturvaa pyrittiin parantamaan.

 

Joutsan kunnan tarjouskilpailussa vuodelle 2021 ovat tarjouksen jättäneet 31.08.2021 klo 16:00 mennessä:

 

Osa 1. Muu vahinkovakuutus: Omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutukset, oikeusturva, muut henkilövakuutukset sekä ajoneuvo- ja liikennevakuutukset

- If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

- Pohjola Vakuutus Oy

 

Osa 2. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

- LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

- Pohjola Vakuutus Oy

 

Tarjousvertailun jälkeen meklari suosittaa:

 

Osa 1. Muu vahinkovakuutus: Omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutukset, oikeusturva, muut henkilövakuutukset sekä ajoneuvo- ja liikennevakuutukset.

 

Suosittelemme valitsemaan If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike muun vahinkovakuutuksen vakuutuksenantajaksi vuodelle 2021 hintaan 22 948 €.

 

Osa 2. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus:

Suosittelemme valitsemaan Pohjola Vakuutus Oy:n Joutsan kunnan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutuksenantajaksi vuodelle 2022. Pohjola Vakuutus Oy:n työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen todellinen maksuennakko vuodelle 2022: Työaika: 11 738 € (1,16 prom.) + oppilaat 127 € + 44 € = 11 909 €.

 

Ensimmäisen vakuutuskauden jälkeen vakuutukset jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää valita 
1. muun vahinkovakuutusten antajaksi If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike vuodelle 2021 hintaan 22 948 €.
2. työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutuksenantajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n vuodelle 2022. Pohjola Vakuutus Oy:n työtapa-turma- ja ammattitautivakuutuksen todellinen maksuennakko vuodelle 2022: Työaika: 11 738 € (1,16 prom.) + oppilaat 127 € + 44 € = 11 909 €.
3. Ensimmäisen vakuutuskauden jälkeen vakuutukset jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina.

 

Päätös Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.