Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.10.2021/Pykälä 218


 

Talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

 

 

 

Kunnanhallitus 05.07.2021 § 142 

 

 

Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen  on irtisanoutunut tehtävästä, siten että viimeinen virassaolopäivä on 15.8.2021. Talous- ja hallintojohtajan siirtyessä muihin tehtäviin Joutsan kunnassa avautuu talous- ja hallintojohtajan virka.

 

Virkaan valittava toimii hallinto- ja talousosastojen osastopäällikkönä ja vastuualueina ovat yleis- ja henkilöstö- sekä taloushallinnon kokonaisuudet. Talous- ja hallintojohtaja vastaa talouden ja toiminnan suunnittelusta, seurannasta, arvioinnista, päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään. Lisäksi hän toimii kunnanjohtajan sijaisena.

 

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä talous- ja kunnallishallintoon. Lisäksi arvostetaan yhteistyö- ja johtamistaitoja, tietotekniikan hallitsemista sekä innostunutta ja kehittämismyönteistä asennetta.

 

Hakijat voidaan lähettää soveltuvuusarviointiin. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

 

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan kokonaispalkkausta.

 

Hakuaika virkaan päättyy 30.7.2021 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista toimittaa, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Joutsan kunta, PL 20, 19651 Joutsa.

 

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista. Hakemuksia ei palauteta.

 

Joutsan voimassaolevan hallintosäännön 33 § mukaan kunnanhallitus päättää talous- ja hallintojohtajan valinnasta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1. myöntää eron talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkaselle.
2. julistaa haettavaksi talous- ja hallintojohtajan viran ja hakuaika päättyy 30.7.2021 klo 15.00
3. nimetä haastatteluryhmän
4. kelpoisuusvaatimuksena edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä talous- ja kunnallishallintoon. Lisäksi arvostetaan yhteistyö- ja johtamistaitoja, tietotekniikan hallitsemista sekä innostunutta ja kehittämismyönteistä asennetta.
5. hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin
6. valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan
7. virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika
8. palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ja virassa noudatetaan kokonaispalkkaa.

 

Päätös Talous- ja hallintojohtaja poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (Hallintolaki 28 § kohta 1).
Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Harri Nissinen.

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus
1. myöntää eron talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkaselle.
2. julistaa haettavaksi talous- ja hallintojohtajan viran ja hakuaika päättyy 30.7.2021 klo 15.00
3. puolueet nimeävät edustajansa haastatteluryhmään 9.7.2021 mennessä.
4. kelpoisuusvaatimuksena edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä talous- ja kunnallishallintoon. Lisäksi arvostetaan yhteistyö- ja johtamistaitoja, tietotekniikan hallitsemista sekä innostunutta ja kehittämismyönteistä asennetta.
5. hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin
6. valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan
7. virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika
8. palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ja virassa noudatetaan kokonaispalkkaa.

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kunnanhallitus 30.08.2021 § 188 

 

 

Asian valmistelija(t): kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

 

Talous- ja hallintojohtajan virka oli haettavana te-palvelut.fi:ssä ja kuntarekry.fi:ssä 8.7.-30.7.2021. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 8.

 

Haastatteluryhmä haastatteli 3 hakijaa, joista haastatteluryhmä valitsi henkilöanalyysiin Petriina Wäreen ja Suvi Rossin.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi viran täyttämisen tilanteen.

 

Päätös Leena Hietala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.  

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi Harri Nissinen.

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää jatkaa talous- ja hallintojohtajan viran hakuaikaa ja huomioi virkaa täytettäessä aiemmin saapuneet hakemukset. 

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu ehdotus.

 

 

Kunnanhallitus 04.10.2021 § 218  

165/01.01.01/2021  

 

 

 Asian valmistelija(t): kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

 

Talous- ja hallintojohtajan virka oli uudelleen haettavana te-palvelut.fi:ssä ja kuntarekry.fi:ssä 6.-24.9.2021. Lisäksi sanomalehti Keskisuomalaisessa oli  ilmoitus Avoimet työpaika -palstalla. Määräaikaan mennessä saapui 9 uutta hakemusta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi viran täyttämisen tilanteen.

 

Päätös Kunnanhallituksen nimeämä haastatteluryhmä haastatteli 3 hakijaa. Haastatteluun oli kutsuttu yhteiskuntatieteiden maisteri Anssi Lahnalampi, hallintotieteiden maisteri Matias Penttinen ja terveystieteiden maisteri Anne Ylönen.                             

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:    
Kunnanhallitus valitsee talous- ja hallintojohtajan virkaan hallintotieteiden maisteri Matias Penttisen ja varalle terveystieteiden maisteri Anne Ylösen. 

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.