Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 8


 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Valtuusto 25.04.2022 § 8  

    

 

 

 

 

 Hallintosäännön 79 §:n mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivulla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

 Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

 

 Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

 

 Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.

 

 Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on julkaistu kunnan verkkosivulla 13.4.2022. Kutsu ja esityslista on lähetetty 13.4.2022 sähköpostitse kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä kunnanjohtajalle sekä lähetetty valtuuston päätökseen pohjautuen myös kullekin ensimmäiselle varavaltuutetulle. Lisäksi kuulutus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu  20.4.2022  Joutsan Seutu -paikallislehdessä.

 

 Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

 

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.