Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 10.05.2022/Pykälä 29


 

Varhaiskasvatuksen seudulliseen palvelualueeseen liittyminen

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 10.05.2022 § 29  

113/00.04.01/2022  

 

 

 Asian valmistelija: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176

 

 

Joutsan kunnan varhaiskasvatukseen otetaan ajoittain yhteyttä perheiden taholta mahdollisuudesta saada lapselle varhaiskasvatuspaikkaa toisesta kunnasta ja kyselyjä on myös tullut Joutsassa olevista varhaiskasvatuspaikoista, eli voisiko lapsen saada Joutsaan varhaiskasvatukseen, vaikka lapsen asuinkunta on toisessa kunnassa.

Joutsan kunta on järjestänyt yksittäisiä varhaiskasvatuspalveluja eri kuntien kanssa yksittäisten sopimusten perusteella. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

-        perheessä oleva sijaislapsi, tällöin sijoittajakunta maksaa kustannukset,

-        varhaiskasvatuspaikka on helpompi perheelle järjestää naapurikunnasta, jos esim. matka varhaiskasvatuspaikkaan tulee kohtuuttoman pitkäksi tai vaatisi kohtuutonta kulkemista työmatkaan nähden vastakkaiseen suuntaan hoitopaikkaan,

-        järjestäminen omassa kunnassa aiheuttaa haasteita, esim. vuorohoidon järjestäminen,

-        omassa kunnassa ei ole vapaita varhaiskasvatuspaikkoja ja perheelle käy naapurikunnan varhaiskasvatuspaikka

 

Joutsan kunnan sivistyslautakunta on jo aiemmin käsitellyt päivähoidon seudulliseen alueeseen liittymistä (siv.ltk. 28.4.2015 § 35), mutta lautakunta päätti tuolloin, että palvelualueeseen ei liitytä.

 

Varhaiskasvatuksen seudullinen palvelualue on ollut toiminnassa jo vuodesta 2006 lähtien. Siihen kuuluvat Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Edellä mainitut kunnat määrittelevät sopimuksen ehdot, joiden mukaan varhaiskasvatus- ja esiopetusikäiselle lapselle voidaan myöntää varhaiskasvatuspaikka sopimuskuntien varhaiskasvatuspalveluista, riippumatta lapsen asuinkunnasta.

Kunta on velvollinen järjestämään asukkailleen varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain mukaisesti. Sopimuskunnan muodostavat seudullisen palvelualueen, jonka alueella asuvalle lapselle voidaan hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös toisesta kunnasta. Palvelualueeseen liittyminen ei sido omia ratkaisuja ja sopimuksen mukaisesti: "Paikka myönnetään ensisijaisesti oman kunnan lapselle, mikäli sitä on samanaikaisesti hakemassa myös toisessa sopimuskunnassa asuva lapsi".

Sopimuskunnat päättävät kuntien välisistä varhaiskasvatuksen hinnoista. Palvelun järjestäjä vastaa asiakasmaksujen perinnästä. Lapsen asuinkunnalta laskutetaan hoitopaikan kuukausihinta. Esiopetuksen kustannuksia vastaava valtionosuus kohdistuu palvelun tuottajakunnalle, joten niitä ei laskuteta asuinkunnasta.

 

Toiminnallinen vaikutus:

Lähialueella asuville toivakkalaisille perheille ratkaisu olisi käytännössä toimiva. Koskikaran yksikön säilyminen on tärkeää, jotta varhaiskasvatus säilyisi lähipalveluna Rutalahden kylällä. Tätä säilymistä tukisi laajempi asiakaspohja. Leivonmäen Keltasirkun yksikössä ei ole tällä hetkellä tilaa Koskikarassa oleville lapsille. Mikäli lapsimäärä vähenee molemmissa yksiköissä, eikä Rutalahdessa olisi lapsia ryhmäperhepäivähoitoon riittävästi, voi Joutsan kunta edelleen tehdä harkintansa mukaisia päätöksiä yksiköistä. Palvelualueeseen kuuluvan Luhangan kanssa olisivat hinnat ja sopimusehdot valmiina, mikäli Joutsan taajamassa ei ole tarjota varhaiskasvatuspaikkoja. Palvelualueen sisällä tehtävä yhteistyö edistää yhdenvertaisia ja -mukaisia ratkaisuja kuntien välillä ja antaa tukea yksittäisten kuntien työhön kollegiaalisen yhteistyön avulla.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuksen seudulliseen palvelualueeseen liittymisestä ja valtuuttaa hyvinvointi- ja sivistysjohtajan sekä varhaiskasvatuksen esimiehen neuvottelemaan sopimuksesta ja hyväksymään sen kunnan puolesta.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto oli kokouksessa esittelemässä asiaa.