Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 10.05.2022/Pykälä 32 

Hyvinvointi- ja sivistysosaston talouden toteutuma 1.1. - 31.3.2022

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 10.05.2022 § 32  

142/02.01.02/2022  

 

 

 Asian valmistelija: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619

 

 

Joutsan valtuusto on hyväksynyt 20.12.2021 vuoden 2022 talousarvion. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt 10.1.2022 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Kunnanhallitus velvoittaa lauta- ja johtokunnat sekä talousarvion toimeenpanosta vastuussa olevat viran- ja toimenhaltijat noudattamaan hyväksyttyä talousarviota ja sen sitovuusmääräyksiä sekä toimeenpano-ohjetta.

 

Hallintokunnat tarkkailevat määrärahojaan ja kirjanpitovientejä ja ottavat tarvittavat listaukset itse. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta seuraa talouden kehitystä osavuosikatsauksilla.

 

Hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvio sisältää hallinnon, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, ammattilisen koulutuksen menoja (eläkemaksuja, kuntaosuuksia musiikkioppilaitokseen, kuraattori- ja psykologipalvelut/ammatill. op.), kansalaisopistotoiminnan, kirjaston, elokuvatoiminnan, muun opetus- ja kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen ja joukkoliikenteen määrärahat.

 

Hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvion toimintakulut vuodelle 2022 ovat 6 922 930 € (ulkoiset määrärahat), josta ajalla 1.1. - 31.3.2022 käytetty 1 610 495,95 € (23,3 %). Tasaisen käytön mukaan käyttöprosentti 25,0 %.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvion toteutuman ajalta 1.1. - 31.3.2022.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.