Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 18.05.2022/Pykälä 57


 

Perusturvan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2022

 

Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 57  

111/02.01.02/2022  

 

 Asian valmistelija: perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105.

 

 

Joutsan valtuusto on hyväksynyt 20.12.2021 vuoden 2022 talousarvion.

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on

noudatettava talousarviota.

 

Kunnanhallitus on 10.1.2022 hyväksynyt talousarvion 2022 toi­meen­pa­no-oh­jeen. Kunnanhallitus velvoittaa lauta- ja johtokunnat sekä ta­lous­ar­vion toimeenpanosta vastuussa olevat viran- ja toimenhaltijat nou­dat­ta­maan hyväksyttyä talousarviota ja sen sitovuusmääräyksiä sekä toi­meen­pa­no-oh­jeita.

 

 Perusturvan talousarvio sisältää hal­lin­non, sosiaali- ja vammaispalvelut, ikä­ih­mis­ten pal­ve­lut, eläkemaksut sekä ostetut perusterveydenhuollon pal­ve­lut (Kes­ki-Suo­men seututerveyskeskus) ja erikoissairaanhoidon pal­ve­lut (Kes­ki-Suo­men sairaanhoitopiiri).               

 

Perusturvan talousarvion toimintakulut vuodelle 2022 ovat -23 303 720 € (ulkoiset määrärahat), josta on ajalla 1.1.-31.3.2022 on käy­tet­ty -5 474 183 € (23,5 %) eli 351 747vähemmän talousarvioon verrattuna. Tasaisen käytön mukaan käyttöprosentti on 25,5 % (-5 825 930 €).

 

 

Esittelijä Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

 

Päätösehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi perusturvan talouden toteutuman ajalta 1.1. - 31.3.2022.

 

Päätös Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.