Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 18.05.2022/Pykälä 51 

Lausunto hallinto-oikeudelle / Gubbe kuntapilotti

 

Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 51  

3/05.01.00/2022  

 

 

 Asian valmistelija perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105.

 

Joutsan kunta on perusturvalautakunnan päätöksellä Gubbe kuntapilotti 19.1.2022 § 10 käynnistänyt Gubbe sydänystävä Oy:n (jäljempänä "Gubbe") kanssa kuntapilotin, jossa tarjotaan keskimäärin 10 ikäihmiselle kotipalvelujen tukipalvelua. Pilottihankkeeseen on tarkoitus valita henkilöitä, joista on tullut useita huoli-ilmoituksia, joiden omaishoitajien työtä halutaan tukea tai jotka jäävät vielä kotihoidon palveluiden ulkopuolelle. Pilottihankkeen aikana asiakkaalle tarjotaan ilmaiset käynnit kerran viikossa ja samalla on tarkoitus seurata palvelun vaikuttavuutta ikäihmisten elämänlaatuun, fyysiseen aktiivisuuteen, yksinäisyyden tunteeseen sekä palvelun tyytyväisyyteen.

 

Kunnan jäsen Kalle Willman on tehnyt 11.2.2022 em. perusturvalautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa Willman on vaatinut asian käsittelyä uudelleen sekä hylkäyspäätöksen tekemistä. Perusturvalautakunta on valituskelpoisella päätöksellä Gubbe kuntapilotti / Oikaisuvaatimus 16.3.2022 § 32 ratkaissut asian hylkäämällä oikaisuvaatimuksen.

 

Willman on 26.3.2022 tehnyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen Joutsan kunnan perusturvalautakunnan päätöksistä 19.1.2022 § 10 ja 16.3.2022 § 32. Willman vaatii valituksessaan päätösten kumoamista lainvastaisina.

 

Perusturvajohtaja on valituksen johdosta valmistellut yhteistyössä OTM Harri Laakson Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:stä kanssa liitteenä olevan lausunnon.

 

 

Esittelijä Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

 

Päätösehdotus Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että valituksen johdosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteenä oleva lausunto.

 

Päätös OTM Harri Laakso Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:stä oli esittelemässä annettavan lausunnon perusteita ja sisältöä.

Lautakunnan jäsen Timo Hännikäinen teki ehdotuksen, että valittajalta vaadittu korvaus Joutsan kunnan oikeudenkäyntikuluista poistetaan. Ehdotusta ei kannatettu.

Perusturvajohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Timo Hännikäinen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä.