Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 18.05.2022/Pykälä 54


 

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / T. Sotamaa Oy

 

Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 54  

158/05.07.04/2022  

 

 

 Asian valmistelija: johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem 040 358 0009.

 

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympäri- vuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista koskeva ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 § 11). Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa.

 

Vammaisten kotipalvelu Teemu Sotamaa on tehnyt Joutsan kunnalle 10.4.2022 päivätyn ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Joutsan kunnassa. Toiminnan aloitus toukokuun alusta.

 

Vammaisten kotipalvelu Teemu Sotamaa tuottaa vammaisille henkilöille suunnattua henkilökohtaisen avun palvelua, jota voidaan myöntää vammaispalvelulaissa määritetylle vaikeavammaiselle henkilölle. Joutsan kunnassa on käytössä henkilökohtaisen avun työnantajamalli, jossa avustettava henkilö toimii avustajansa työnantajana. Toisinaan Joutsan kunnan vammaispalvelut ostavat ulkopuoliselta palveluntuottajalta henkilökohtaisen avun palvelua, jos henkilökohtaista avustajaa on vaikea löytää tai vakituinen avustaja on vuosilomalla tai muutoin estynyt tekemään työtään.

 

 

Esittelijä Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

 

Päätösehdotus Perusturvalautakunta merkitsee vammaisten kotipalvelu Teemu Sotamaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Joutsan yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin esittelytekstissä lueteltujen palveluiden osalta. 

 

Päätös Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.