Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 18.05.2022/Pykälä 55


 

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta arvonlisäverottomana / L&T Siivous Oy

 

Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 55  

357/05.01.04/2021  

 

 

 Asian valmistelija: kotihoidon esimies / vt. asumispalvelujen esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089.

 

 

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympäri- vuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista koskeva ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 11 §). Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa.

 

L&T Siivous Oy on 14.4.2022 tehnyt Joutsan kunnalle ilmoituksen liitteineen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Joutsassa. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 1.5.2022.

 

L&T tuottamat tukipalvelut järjestetään sosiaalihuollon kokonaispalveluista vastaavien tiloissa ja heidän asiakkailleen. Tukipalvelut ovat sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 §;n 2 kohdan ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:n mukaista tukipalvelua, joka voi sisältää muun muassa ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita sekä asumista tukevia muita palveluita.

 

Kotipalvelun tuki- ja vastaavat palvelut ovat tukipalveluihin rinnastettavia myös silloin kun ne kuuluvat osana muuhun sosiaalipalveluun esim. asumispalveluun tai laitoshuoltoon kuuluvaa ateria- tai siivouspalvelua.

 

Verohallinnon ohjeen 2.4.2019 mukaan verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ovat asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verovapaus koskee sekä laitoshuollon että avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita esim. huollonantajan huoltoon oikeutetuille henkilöille maksua vastaan tarjoamat ateria-,siivous-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut. Verohallinnon ohje 604/40/2011 säännöksen mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan sosiaalihuoltoon liittyvät asumista ja tukitoimien järjestämistä koskevat ostopalvelut ovat arvonlisäverottomia, jos tuottaja tekee ilmoituksen kuntaan.

 

Palveluntuottajan ilmoitus liitteineen on nähtävillä kokouksessa.

 

Esittelijä Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

 

Päätösehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy:
1. L&T Siivous Oy:n ilmoituksen yksityisiä sosiaalihuoltopalveluja tuottavaksi toiminnaksi kotipalvelujen tukipalvelujen osalta.
2. merkitsee palveluntuottajan ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Joutsan kunnan yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin.

 

Päätös Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.