Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 98


# Tietotilinpäätös 2021

 

Tietotilinpäätöksen 2021 hyväksyminen

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 98  

160/07.01.01/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen ja tietosuojavastaava Liisa Alfthan

 

Tietotilinpäätös kuvaa tietovarantoihin, tietojenkäsittelyyn ja tietoturvallisuuteen liittyviä toimintaperiaatteita sekä toteutumia Joutsan kunnassa. Kunnan tiedonhallintaa ohjaa useat eri lait, mm. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019), EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, EU 680/2016) ja kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) sekä useat toimialakohtaiset erityislait sekä Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004). Asiakirjajulkisuutta sääntelee puolestaan Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta eli niin kutsuttu julkisuuslaki (621/1999) ja sektorikohtainen lainsäädäntö.

 

Vuosittain laadittava Joutsan kunnan tietotilinpäätös kuvaa tietojen käsittelyn nykytilaa, arvioi tietosuojan ja tietoturvan toteutumista, tarkastelee tietosuojan valvontaa ja esittelee kehityskohteita. Kunnan ensimmäinen tietotilinpäätös laadittiin vuodesta 2017.

 

Liitteenä tietotilinpäätös vuodesta 2021.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy tietotilinpäätöksen 2021.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Joutsan kunnan uusi ICT-asiantuntija, Mika Virtanen, esitteli IT:n nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä.