Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 101


# Tarjouspyyntö Joutsa

 

Aloite Joutsan kunnan metsänhoitosuunnitelman päivittämisestä

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 101  

246/11.00.01/2021  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Lea-Elina Nikkilä/Joutsan Vihreiden valtuustoryhmä on jättänyt 13.9.2021 valtuustoaloitteen Joutsan kunnan metsänhoitosuunnitelman päivittämiseksi.

 

Aloitteessa esitetään:

 

Esitän, että Joutsan uudessa metsänhoitosuunnitelmassa korostuu pyrkimys siirtyä jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiin aina kun se on metsänhoidollisesti mahdollista, ja pitäytyä avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista. Pienialaisia avohakkkuita toteutetaan ainoastaan poikkeuksellisesti metsän uudistamisen sitä vaatiessa. Esitän myös, että kuntamme määrittelee metsänhoidon tavoitteeksi tasavertaisesti taloudellisen tuoton ohella luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, ilmastonsuojelun sekä monipuolisten virkistyskäyttömahdolllisuuksien tarjoamisen asukkaille.

Metsänhoitosuunnitelman laadinnassa tulisi kuulla kuntalaisia ja se tulee hyväksyä kunnanvaltuustossa, sillä kyseessä on iso, kaikkia kuntalaisia koskeva asia.

 

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia metsäomaisuuden hoidosta vuosille 2022-2024 ja tarjousten perustellaa tehnyt hankintapäätöksen  kokouksessaan 24.2.2022. Hankinnan kohteena ovat Joutsan kunnan omistamien metsätilojen metsäomaisuudenhoitoon liittyvät palvelut. Hankinta käsittää puukauppaan, metsänhoitoon, metsätalouden suunnitteluun talousarvion laadintaan ja raportointiin liittyvät palvelut.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee aloitteen käsittelytilanteen tiedoksi saaduksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että aloite on loppuun käsitelty.

 

Päätös Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

1. Teknisen lautakunnan tarjouspyynnössä Joutsan kunnan metsäomaisuuden hoidon järjestämiseksi 2022-2024 todetaan mm., että "Joutsan kunnan talousmetsien yhtenä kriteerinä tulee olla metsien hiilivarastoista huolehtiminen. Puuston hiilivaraston kehittämiseen vaikuttaa olosuhteiden lisäksi puuston kasvua, elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta edistävät toimenpiteet, jotka tehdään oikea-aikaisesti ja suunnitellusti." Tarjouspyyntö on pykälän liitteenä. Kunnanhallitus merkitsee aloitteen käsittelytilanteen tiedoksi saaduksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että aloite on loppuun käsitelty.
2. Metsäsuunnitelman valmistuttua se esitellään kuntalaisille.
3. Metsäsuunnitelma tuodaan tiedoksi valtuustolle sen valmistuttua.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.