Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 102


# Marginaalivertailu, Joutsan kunta - ryhmä

 

Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 01.01.2023-31.12.2026, Hankintapäätös

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 102  

164/02.06.00/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

 

Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2023 - 31.12.2026

 

Joutsan kunta - ryhmä (sis. Joutsan kunta, Asunto Oy Leivonmäen Linnunlaulu, Kiinteistö Oy Joutsan vuokra-asunnot ja Joutsan Vesihuolto Oy) on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaan.

Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä samanlaatuisten ja samalle aikajaksolle tehtävien hankintojen on katsottu kuuluvan luontevasti samaan hankintakokonaisuuteen.

 

Hankintailmoitus on julkaistu 04.03.2022. Tarjoukset tuli palauttaa 08.04.2022 mennessä. Tarjouspyyntö oli nähtävillä Hilmassa.

 

Hinnan määräytyminen

 

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä.
 

Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n termiinimarkkinoilla määriteltyjä systeemituotteita (kuukausituote (M), kvartaalituote (Q) ja vuosituote (YR) ja niitä vastaavia aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta määräytyy kiinnityshetkellä Nasdaq Oslo ASA:ssa noteeratun termiinituotteen sekä aluehintaerotuotteen parhaan myyntitarjouksen perusteella (best ask) tai toimeksiannon perusteella. Kiinnityksissä tulee voida käyttää toimeksiannon mukaan joko Futuuri- tai Forward-tuotetta.
 

Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä.

 

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset

 

 1. Keravan Energia Oy
 2. KSS Energia Oy
 3. Parikkalan Valo Oy
 4. Turku Energia Energiaratkaisut
   

Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan.

 

Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

 

 

 

 

 

 

 

Valintaperusteet

 

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta.

 

Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: (ENOYR * 0,8) + (SPOT kk-ka * 0,2). Kvartaali- ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin suuruisia.

 

Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu

arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä.

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

 

Vertailumarginaali
(Vuosituoteet (YR) *0,8) + SPOT kk-ka *0,2)

 

 1. Turku Energia Energiaratkaisut 5,156 EUR
 2. Keravan Energia Oy 6,985 EUR
 3. KSS Energia Oy 7,180 EUR
 4. Parikkalan Valo Oy 8,880 EUR

 

 Kokonaispisteet yhteensä

 

 1. Turku Energia Energiaratkaisut 100 pistettä
 2. Keravan Energia Oy 73,81532 p
 3. KSS Energia Oy 71,81059 p
 4. Parikkalan Valo Oy 58,06306 p

 

 

Suositus valittavasta toimittajasta

 

VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Turku Energia Energiaratkaisut sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

 

Tarjousten vertailuhinnat on esitetty Tarjousten vertailutaulukko, vertailutaulukko_387733 liitteessä.

 

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Joutsan kunta hyväksyy VENI Energian suositteleman sähköntoimittajan Turku Energian.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.