Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opistolautakunta
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 16


 

Opetustuntimäärän huojennus/--------------

 

Opistolautakunta 25.05.2022 § 16  

2/01.01.03/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): Puulan seutuopiston rehtori Mirka Savolainen, p. 040 653 3165

 

Kansalaisopiston toimenhaltijaopettajan työaika on 580 opetustuntia ja 350 tuntia muuta työtä. Jos opetusvelvollisuus määrätään vähemmäksi, muuta työvelvollisuutta lisätään 1,5 tuntia jokaista vähennettyä opetustuntia kohtaan. (OVTES 2020-2021, Osio F Liite 12 Kansalaisopisto, 3 §, 1–4 mom.)

 

Musiikkikoulun vastaava opettaja -------------- anoo 30.4.2022 päivätyllä kirjeellään OVTES:in mukaisen opetusvelvollisuutensa (580 tuntia) ja muun työn velvollisuutensa (350) muuttamista lukuvuodeksi 2022–2023 ajaksi siten, että opetusvelvollisuus on 510 tuntia ja muun työn tunnit 455.

 

Joutsan hallintosäännön mukaan opistolautakunta päättää opettajien opetustuntimäärän huojennuksista.

 

Esittelijä Seutuopiston rehtori Mirka Savolainen

 

Päätösehdotus Opistolautakunta päättää myöntää Musiikkikoulun vastaavalle opettajalle ---------------- 70 tunnin huojennuksen opetusvelvollisuuteen, joten -------------- opetusvelvollisuudeksi vahvistetaan 510 opetustuntia ja muun työn tunneiksi 455.

 

Päätös Opistolautakunta ei myönnä opetusvelvollisuuden huojennusta, vaan haluaa selvittää ja tehdä linjauksen ensin. Asia jätetään pöydälle toistaiseksi.