Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 40 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset 1.8.2022 alkaen

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 21.06.2022 § 40  

111/12.00.02/2021  

 

 

 Asian valmistelijat: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka puh. 040 533 5619, yhtenäiskoulun ja lukion vt. rehtori Ulpu Silvasti puh. 040 487 8112

 

Opetushallituksen 10.5.2022 antama määräys (OPH-1098-2022) perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttamisesta on saapunut 20.5.2022. Opetushallitus velvoittaa opetuksen järjestäjiä ottamaan määräyksen mukaan tarkistetun paikallisen opetussuunnitelman käyttöön viimeistään 1.8.2022.Opetussuunnitelman perusteiden osalta sisältö on tuotu paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Paikallisten osien suhteen päivitystä on tehty siltä osin, kun se on ollut aiempien suunnitelmien ja samaan aikaan laaditun kurinpitomallin päivityksen suhteen ajantasaista. Lukuvuoden 2022-2023 alussa on vielä tarvetta tehdä tarkennuksia suunnitelmaan.

Keskeisiä muutoksia sekä perusopetuslaissa, että siitä johdetussa opetussuunnitelmassa ovat:

        rehtorin kurinpidollisten valtuuksien lisääminen

        opetuksen epääminen oppilaalta korkeintaan kahden päivän ajaksi (aiemmin loppupäivän aika) ja siihen liittyvä oppilashuollollinen suunnittelu

        oppilaan ja opiskelijan oman vastuun esille nostaminen toisia kiusaamattoman ja syrjimättömän käytöksen osalta. Perusopetusta, lukiota ja ammatillista koulutusta koskien opetushenkilöstölle on määritetty ilmoitusvelvollisuus heidän havaitessaan epäasiallista käytöstä, kiusaamista tai häirintää sekä käytöstä osoittaneen että sen kohteeksi joutuneen huoltajille.

Useisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja määräyksiin tehtyjen täsmennysten tavoitteena on taata kaikille turvallinen oppimisympäristö.

 

Täsmennyksiä on tullut opetussuunnitelman lukuihin:

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

5.6. Paikallisesti päätettävät asiat

8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto.

 

Joutsan kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää kuntakohtaisten varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

Joutsan perusopetuksen opetussuunnitelma löytyy osoitteesta:

https://peda.net/joutsa/yhtenaiskoulu/yleisinfo/tjs/joutsa

 

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy uusien määräysten mukaiset muutokset käyttöön otettaviksi 1.8.2022 ja valtuuttaa koulut laatimaan tarvittavat päivitykset paikallisiin suunnitelmiin ao. määräysten mukaisesti.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että yhtenäiskoulun ja lukion vt. rehtori Ulpu Silvasti oli kokouksessa esittelemässä asiaa.