Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2022/Pykälä 55 

Perusopetuksen ja lukion lukuvuosisuunnitelmat 2022-2023

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 20.09.2022 § 55  

234/12.00.02/2021  

 

 

 Asian valmistelijat: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619, Kurkiauran koulunjohtaja Tero Nikkanen, puh. 040 358 8145, yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti, puh. 040 487 8112, apulaisrehtori Matti Miettinen, puh. 040 528 6920

 

 

Perusopetusasetuksen 9 § 1 momentin mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

 

Joutsan kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntiresurssien jakoperusteista sekä koulujen vuosisuunnitelmista.

 

Joutsan kunnan peruskoulujen ja lukion lukuvuosisuunnitelmat 2022-2023 ovat esityslistan liitteenä.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy koulujen lukuvuosisuunnitelmat 2022-2023.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.