Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2022/Pykälä 58 

Hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvioehdotus vuodelle 2023

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 20.09.2022 § 58  

168/02.01.00/2022  

 

 

 Asian valmistelijat: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti, Kurkiauran koulun koulunjohtaja Tero Nikkanen, kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka, Puulan seutuopiston rehtori Mirka Savolainen, vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen

 

Joutsan hallintosäännön § 51 mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnittelukehyksen ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talouarvioehdotuksensa ja valtuusto hyväksyy talouarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 23.5.2022 vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeet.

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan alaiset vastuualueet:

        Varhaiskasvatus

        Perusopetus

        Lukio

        Ammatilliset oppilaitokset (eläkemaksuja sekä kuntaosuuksia musiikkioppilaitokseen)

        Kirjasto

        Elokuvatoiminta

        Muu opetus- ja kulttuuritoimi

        Opetustoimen hallinto

        Vapaa-aikatoimi

        Joukkoliikenne

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talousarvion kokonaisuudessa on mukana myös Puulan seutuopisto/kansalaisopisto (Puulan seutuopistoltk).

 

Hyvinvointi- ja sivistysosaston kokousnaiskustannukset voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun sisäiset kustannukset ovat käytettävissä. Poistoja ja arvonalentumisia ei ole vielä mukana talousarvioehdotuksessa.

 

Toiminnalliset tavoitteet ja ulkoisen toiminnan määrärahaehdotukset vuodelle 2023 ovat esityslistan liitteenä.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy esitetyt alustavat vuoden 2023 talousarvion ulkoiset määrärahat sekä toiminnalliset tavoitteet ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen/valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.