Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 1


 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Valtuusto 21.02.2022 § 1  

    

 

 

 

 

 Hallintosäännön 79 §:n mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivulla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

 Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

 

 Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

 

 Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.

 

 Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on julkaistu kunnan verkosivulla 14.2.2022 Kutsu ja esityslista on lähetetty 14.2.2022 sähköpostitse kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä toimitettu kunnanjohtajalle sekä lähetetty valtuuston päätökseen pohjautuen myös kullekin ensimmäiselle varavaltuutetulle. Lisäksi kuulutus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu  16.2.2022  Joutsan Seutu -paikallislehdessä.

 

 Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

 

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kalle Willman ilmoitti esteellisyydestä asian 6 kohdalla.