Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 3


# Kaavoituskatsaus 2021

 

Kaavoituskatsaus 2021

 

Tekninen lautakunta 25.11.2021 § 142 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

 

Kerran vuodessa laadittavassa maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaavoitushankkeista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Tarkoituksena on antaa kaavoituksen osallisille mahdollisuus seurata kulloinkin ajankohtaista kaavoitusta, jotta siihen voi vaikuttaa.

 

Kaavoituskatsaus kuvaa sen laatimisajankohdan tilannetta. Vuoden aikana

saattaa syntyä uusia kaavoitustarpeita, joita katsausta laadittaessa ei ole

ollut tiedossa. Näiden kaavahankkeiden vireilletulosta tiedotetaan erikseen

kuuluttamalla.

 

Kaavoituskatsaus esitellään kokouksessa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kaavoituskatsauksen vuodelle
2021 ja esittää sen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen Joutsan valtuustolle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kunnanhallitus 13.12.2021 § 283 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 0400 646 848

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Kerran vuodessa laadittavassa maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaavoitushankkeista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Tarkoituksena on antaa kaavoituksen osallisille mahdollisuus seurata kulloinkin ajankohtaista kaavoitusta, jotta siihen voi vaikuttaa.

 

Kaavoituskatsaus kuvaa sen laatimisajankohdan tilannetta. Vuoden aikana

saattaa syntyä uusia kaavoitustarpeita, joita katsausta laadittaessa ei ole

ollut tiedossa. Näiden kaavahankkeiden vireilletulosta tiedotetaan erikseen

kuuluttamalla.

 

Kaavoituskatsaus esitellään kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus     
1) merkitsee tietoonsa saaduksi kaavoituskatsauksen vuodelle 2021 ja                                                                      
2) esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavoituskatsauksen vuodelle 2021.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Valtuusto 21.02.2022 § 3  

344/10.02.02/2021

  

 

Päätös Hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.