Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.01.2023/Pykälä 20 

Valtuustoaloite / Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttaminen

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 208 

 

 

 

 Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Valtuutettu Jarmo Liukkonen on jättänyt 19.9.2022 valtuustoaloitteen (liitteenä) Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttamisesta.

 

Aloitteessaan Jarmo Liukkonen kirjoittaa:

 

"Keski-Suomen Lääninhallitus on 9.11.1989 päivämäärällä määrännyt liitteen mukaisen alueen rauhoitetuksi luonnonsuojelualueeksi seuraavin perustein:

-          alueella on pienialaisuudestaan huolimatta huomattavaa maisemallista merkitystä

-          käyttöä koulujen opetuskohteena

-          monipuolisen ja luonnonvaraisetikehittyneen alueen lisäksi paikallista merkitystä luonnonsuojelun kannalta

-          alueella kasvaa monipuolinen kasvilajisto.

 

 Perustelut jatkuvat:

Rauhoituksen kohteena olevalla Perttulanojan purolaaksolla ja ranta-alueella on alueen pienialalisuudesta (pinta-ala n. 0,7 ha) huolimatta sijaintinsa puolesta huomattavaa paikallista maisemallista merkitystä sekä käyttöä koulujen opetuskohteena. Monipuolisena ja luonnonvaraisesti kehittyneenä alueella on lisäksi paikallista merkitystä luonnonsuojelun kannalta. Alueella kasvaa monipuolinen kasvilajisto. Alue sijaitsee Joutsan keskustassa."

 

Aloitteessa esitetään, että Joutsan kunta päättää hakea Keski-Suomen lääninhallituksen asettaman luonnonsuojelualueen lakkauttamista. Lakkauttamisen perusteeksi Liukkonen mainitsee Joutsan kunnan kuntastrategian ja aloitetun kunnan keskusta-alueen kehittämisen.

 

Lisäksi Liukkonen toteaa, että luononsuojelualeen asettamispäätöstä on haettu väärin perustein ja vuoden 1989 päätöksen perustelut ovat vuosien saatossa hävinneet, eivätkä ole enää perusteltavissa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 114 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Kunnanhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttamisesta.

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakemuksesta lakkauttaa alueen suojelun tai lieventää sen rauhoitusmääräyksiä, jos alueen luonnonarvot ovat oleellisesti vähentyneet tai jos alueen rauhoitus estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

 

Esittelijä   Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan valtuustolle Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttamisen hakemista Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Kunnanhallitus 23.01.2023 § 20  

245/10.03.01.00/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttamisen hakemista Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.