Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.01.2023/Pykälä 21


 

OVTES järjestelyerä

 

Kunnanhallitus 23.01.2023 § 21  

14/01.02.00/2023  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

OVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 2 § 3 momentissa on sovittu järjestelyerä jaettavaksi 1.10.2022 alkaen.

 

Osion G (Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä oleville kohdennetaan paikallisella järjestelyerällä henkilökohtaisiin lisiin 0,45 prosenttia osion G palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa huomioidaan erityisesti kasvatustieteiden maisteritutkinnon tuoma osaaminen sekä muut paikallisen työsuorituksen arviointijärjestelmän sekä KVTES II luvun 11 §:n tunnistamat kriteerit.

 

Paikallisen erän myötä KVTES:n II luvun 11 § pöytäkirjamerkinnän mukaisen henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärä on osion G opettajilla 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin ko. KVTES:n määräyksessä. 1.10.2022 lukien vähimmäismäärä on 1,8 % OVTES osiossa G. Paikallisen erän jakamisesta päättää työnantaja, mutta täytäntöönpanossa noudatetaan OVTES 2022-2025 allekirjoituspöytäkirjan 5 § 3 momentin mukaista neuvottelumenettelyä.

 

OVTES:n järjestelyvaran jakamisesta on neuvoteltu JUKO ry:n pääluottamusmiehen kanssa. 0,45 % osion G palkkasummasta on 72,56 €. Kuitenkin OVTES määrittää, että henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärä tulee olla 1,8 % osion G palkkasummasta. 1,8% osion G palkkasummasta on 290,24 €. Joutsassa tällä hetkellä osiossa G henkilökohtaisia lisiä on yhteensä 50,56 €, joten jaettava osuus järjestelyvarasta on 239,68 €.

 

Neuvotteluratkaisussa jaettavana oleva järjestelyvara on neuvoteltu jaettavaksi tasasuuruisena viidelle, tällä hetkellä ilman henkilökohtaista lisää olevalle varhaiskasvatuksen opettajalle, kullekin 47,94 €.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä OVTES:n järjestelyvaran jakamisen tasan viiden varhaiskasvatuksen opettajan kesken.

 

Päätös Iiris Ilmonen jääväsi itsensä (muu erityinen syy) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.