Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.01.2023/Pykälä 22


# Eduskuntavaalit 2023

 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten

 

Kunnanhallitus 23.01.2023 § 22  

248/00.00.00/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Eduskuntavaalit 2023 toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 ja ennakkoäänestys ajanjakso on kotimaassa 22.-28.3.2023.

 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Samoin kunnanhallitus asettaa laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa ao. vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Joutsassa äänestyspaikat ovat Joutsan pääkirjastolla (Länsitie 6) ja Kurkiauran koululla (Leivonmäentie 6), joten kunnanhallituksen tulee valita kaksi vaalilautakuntaa ja yksi vaalitoimikunta laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten.

Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen päätös Aluevaali 2022 varten valituista vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus asettaa

1) Joutsan kunnan varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikalle Joutsa 001 eduskuntavaalien 2023 vaalilautakuntaan 5 henkilöä, joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarvittavan määrän varahenkilöitä läsnäolojärjestyksessä.

2. Joutsan kunnan varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikalle Leivonmäki 002 eduskuntavaalien 2023 vaalilautakuntaan 5 henkilöä, joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarvittavan määrän varahenkilöitä läsnäolojärjestyksessä.

3. Joutsan kunnan vaalitoimikuntaan 3 henkilöä, joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 varahenkilöä läsnäolojärjestyksessä.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Nimetyt henkilöt löytyvät pöytäkirjan liitteestä.