Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 10 

Ilmoitusasiat

 

Tekninen lautakunta 26.01.2023 § 10  

    

 

 Joutsan kunnan ympäristölupahakemus kiinteistölle Hapetuslammikko

 

 Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus, Kivitammi Oy

 

 Vuosiyhteenveto asetuksen 1250/2014 mukaisista ilmoituksista

 

 Puulan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

 

 Hapetuslammikko tontin maaperän pilaantuneisuustutkimus, päivitetty

 

 Lausunto vesilain mukaisesta ojitusilmoituksesta, Dnro KESELY/2600/2022

 

 Haapa-, Kaila- ja Harjunsuon turvetuotantoalueiden kalataloudellinen yhteistarkkailu 2020-2021

 

 Lausunto Suonteen vesialueen ruoppaustyöstä, KESELY/2520/2022

 

 Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022-2031

 

 Suonteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022-2031

 

 Poikkeaminen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä Dnro KESELY/2527/2022

 

 Ohje- tuottajavastuun ottaminen huomioon ympäristöluvissa ja valvonnassa

 

 Lausunto Suonteen Pirttiniemen yhteisrannan kunnostustöiden vesiluvan tarpeesta, Joutsa

 

 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän tietojen päivittäminen, YM:n kirje

 

 Joutsan yhteistarkkailuraportti 2021

 

 Kälkäjoen alueen turvetuotantoalueiden kalataloudellisen velvoitetarkkailun raportti 2021

 

 Öljyvahinko ja sen hoito, Korkeakankaantie

 

 Lausunto Suonteen vesialueen ruoppaustyöstä

 

 Joutsan kaatopaikan tarkkailu 2021

 

 

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.