Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 3


# Valtuustoaloite / Irtautuminen biosfäärialueesta

 

Valtuustoaloite / Joutsan kunnan irtautuminen Päijänteen biosfäärialueesta

 

Kunnanhallitus 19.12.2022 § 257 

 

 

 

 Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Valtuutettu Jussi Lehtonen on jättänyt valtuustoaloitteen 31.10.2022 Joutsan kunnan irtaumisesta Päijänteen biosfäärialueesta. Aloitteessaan Lehtonen esittä, että kunta muuttaa kantaansa Päijänteen biosfäärialueeseen liittymisestä. Perusteluina esitykselle aloitteessa todetaan, että biosfäärihankkeella tulee olemaan merkittävää haittaa maankäytölle tulevaisuudessa, metsien käyttöä tullaan rajaamaan sekä ranta-alueiden kehittämmistä rajoitetaan.

 

Päijänteen biosfäärialueeseen liittymisen jälkeen useat kunnat ovat tehneet liittymisestä kielteisiä päätöksiä. Tällä hetkellä mukana biosfäärialueessa Keski-Suomen kunnista ovat ainoastaan Joutsa ja Muurame.

 

Alkuperäisen päätöksen perustelut eli nopeasti toteutettavissa oleva ja laajaa hyväksyttävyyttä nauttiva laaja-alainen ja monivaikutteinen hanke ei ole enää alkuperäisen päätöksen mukainen. Keski-Suomen kuntien laaja tuki hankkeelle puuttuu.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää 1) hyväksyä valtuustoaloitteen ja irtautua Päijänteen biosfäärialueesta ja 2) lähettää valtuustoaloitteen käsittelytilanteen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) irtautua Päijänteen biosfäärialueesta ja
2) lähettää valtuustoaloitteen käsittelytilanteen valtuustolle tiedoksi.

Lea-Elina Nikkilä esitti Heidi Niirasen kannattamana, että valtuustoaloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys ja he, jotka kannattava  kunnanjohtajan muutettua ehdotusta äänestävät JAA ja he, jotka kannattavat Lea-Elina Nikkilän ehdotusta äänestävät EI.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

Lea-Elina Nikkilä ja Heidi Niiranen ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen asiassa.

 

 

Valtuusto 30.01.2023 § 3  

279/00.04.01/2022  

 

 

 

 

 

 

  

 

Päätös Hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.