Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 20 

Hyvinvointitaitojen opetussuunnitelma

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 21.03.2023 § 20  

111/12.00.02/2021  

 

 

 Asian valmistelija: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti, puh. 040 487 8112

 

 

Hyvinvointi tuodaan esille perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa erityisesti luvussa 5: Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen. Aiheessa on liittymäkohtia myös monialaisiin taitoihin, kuten itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu.

 

Hyvinvointi on koulujemme strategiassa näkyvästi esillä. Se kulkee mukana koulun arjessa ja arjen linjauksissa. Sen näkymistä myös oppitunneilla tullaan kehittämään. Nyt on jo valinnaisina opintoina hyvinvointitaitoja perusopetuksessa ja lukiossa.

 

Hyvinvointitaitotunneilla ryhmäytetään oppilaita ja kiinnitetään huomiota luokan ilmapiiriin ja sen me- henkeen. Tämä sitouttaa oppilaita tiiviimmin kouluun ja ehkäisee koulupudokkuutta ja runsaita poissaoloja, kun omaan luokkaan ja ryhmään on turvallista tulla. Tunneilla harjoitellaan myös jokaisen omia henkilökohtaisia taitoja esim. itsesäätelyä, myötätuntoa, rauhoittumista ja itsensä ja muiden kunnioittamista. Näiden taitojen hallinta vaikuttaa jo kokonaiskuvassa koko koulun henkeen ja toimintaan. Ne kehittävät koulun toimintakulttuuria ja luovat yhdessä hyvinvointia oppilaille ja henkilökunnalle.

 

Taustalla ovat myös keväällä 2022 tehdyt hyvinvointikyselyt oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle.

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 todetaan: " Valinnaisiin aineisiin osoitettuja vuosiviikkotunteja voidaan tarvittaessa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen."

Hyvinvointitaidot ovat painotettua opetusta. Muutoin paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan taide- ja taitoaineiden opetusta.

Hyvinvointitaitojen mahdollistuminen aiheuttaa muutoksia tuntijakoon. Uusi tuntijakoesitys käsitellään erikseen.

Hyvinvointitaitojen opetussuunnitelma löytyy Joutsan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmasta:

 

https://peda.net/joutsa/yhtenaiskoulu/yleisinfo/tjs/joutsa/hyvinvointitaitojen-opetussuunnitelma

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman lisättäväksi paikalliseen opetussuunnitelmaan.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.