Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 21


# Perusopetuksen tuntijako 1.8.2023 alkaen

 

Tuntijakomuutokset

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 21.03.2023 § 21  

111/12.00.02/2021  

 

 

 Asian valmistelijat: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti, puh. 040 487 8112, Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 5335619

 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 on säädetty B1 ruotsin kielestä perusopetuksen alaluokilla. Valtioneuvoston asetuksen 6§ oppivelvollisille annettavan perusopetuksen tuntijaon mukaan B1 kielessä alaluokilla on 2 vvt. Ne voidaan sijoittaa mille luokka-asteelle tahansa.Joutsassa opetus on järjestetty siten, että sekä viidennellä että kuudennella vuosiluokalla on oppiainetta yksi vuosiviikkotunti. Uudessa tuntijakoehdotuksessa kielen opiskelu siirretään kokonaan kuudennelle luokalle.

 

Jotta ruotsin kielen kaksi tuntia saadaan sopimaan tuntijakoon on 6. luokalta jonkin oppiaineen siirryttävä 5. luokalle. Tällainen siirrettävä 1 vuosiviikkotunnin oppiaine on yhteiskuntaoppi. Näin yhteiskuntaopin opiskelussa tulisi jatkumo, sillä sitä opiskellaan 1 vuosiviikkotunti myös 4. luokalla.

 

Hyvinvointitaitojen opiskelun vuoksi valinnaisia tunteja on tarpeen muuttaa. Tämän vuoksi tuntijakoon esitetään seuraavia muutoksia (vvt= vuosiviikkotunti):

 

1lk: kuvataide (KU) 2vvt ->KU 1,5vvt + 0,5vvt hyvinvointitaidot.

2lk: kuvataide 2vvt -> KU 1,5vvt + 0,5vvt hyvinvointitaidot

3lk: Musiikki 1,5vvt + hyvinvointitaidot 0,5vvt

4lk: Musiikki 1,5vvt + hyvinvointitaidot 0,5vvt

5lk: valinnaisia 1vvt -> valinnaisia 0,5vvt + 0,5vvt hyvinvointitaidot

6lk: valinnaisia 1vvt -> valinnaisia 0,5vvt + 0,5vvt hyvinvointitaidot

 

7lk: Musiikin kaksi tuntia jaetaan niin, että yksi tunti säilyy seitsemännellä vuosiluokalla ja toinen tunti siirtyy kahdeksannelle vuosiluokalle

8lk: 3vvt Fysiikka-Kemia (FYKE)-> 8lk 2vvt FYKE + MU 1vvt, siirtyy 9lk 1vvt FYKE

VALINNAISET

Poistuu 1vvt 8lk (lyhytvalinta ollut 2vvt)-> muuttuu hyvinvointitaidoksi 1vvt + 1vvt lyhytvalinta

Poistuu 1vvt 9lk (lyhytvalinta ollut 2vvt)-> muuttuu hyvinvointitaidoksi 1vvt + 1vvt lyhytvalinta

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy esitetyt tuntijakomuutokset käyttöönotettavaksi 1.8.2023 alkaen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.