Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 22


 

Ehkäisevän työn työryhmän päivittäminen

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 21.03.2023 § 22  

29/00.00.01/2023  

 

 

 Asian valmistelija: Hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen, puh. 040 173 3994

 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 7.9.2016 perustanut Joutsaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti ehkäisevän päihdetyön työryhmän, johon valittiin jäseniä kunnan eri yksiköistä, seututerveyskeskuksesta, perusturvalautakunnasta, yhtenäiskoulun vanhempaintoimikunnasta sekä elinkeinoelämän edustaja. Ryhmän yhteyshenkilöksi valittiin silloin virassa ollut sosiaalityöntekijä. Ryhmän kokoonpanoa tarkistettiin lautakunnan kokouksessa 20.2.2018, jolloin ryhmän tehtäväksi annettiin ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman valmistelu.

 

Perusturvalautakunta päivitti kokouksessaan 26.5.2021 ryhmän kokoonpanon, jolloin ryhmän jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

-         yhtenäiskoulun rehtori, varalla vararehtori

-         johtava sosiaalityöntekijä, varalla erityispalvelujen esimies

-         psykologi (K-S seututerveyskeskus), varalla psykologi

-         osastonhoitaja (K-S seututerveyskeskus), varalla apulaisosastonhoitaja

-         yksilövalmentaja, varalla etsivä nuorisotyöntekijä

-         koulun vanhempaintoimikunnan edustaja

-         elinkeinotoimikunnan edustaja

-         perusturvalautakunnan edustaja

 

Ehkäisevän päihdetyön työryhmän koollekutsujaksi nimettiin johtava sosiaalityöntekijä. Ryhmässä oli lisäksi edustaja Luhangan kunnasta sen ajan, kun Joutsalla ja Luhangalla oli yhteinen perusturvalautakunta.

 

Hyvinvointialueuudistuksen ja perusturvalautakunnan lakkauttamisen vuoksi ehkäisevän päihdetyön työryhmän nimeäminen ja työskentelyn seuraaminen siirtyi hyvinvointi- ja sivistyslautakunnalle (Joutsan kunnan hallintosääntö § 22). Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tehtävänkuvien muuttumisen myötä tulee ehkäisevän päihdetyön työryhmän kokoonpano tarkistaa. Lisäksi ryhmän tehtäväaluetta tulisi laajentaa, jotta se pitäisi sisällään päihdehaittojen ehkäisyn lisäksi, mielenterveyteen, peliongelmiin, lähisuhdeväkivaltaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä osa-alueita. Ehkäisevän työn työryhmä olisi kuvaavampi nimike ryhmälle. Työryhmän kokoonpano voidaan tarkentaa ja päättää seuraavassa hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksessa.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää muuttaa ehkäisevän päihdetyön työryhmän ehkäisevän työn työryhmäksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.