Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opistolautakunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 11


 

Puulan seutuopiston rehtorin virka

 

Opistolautakunta 19.01.2023 § 5 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619

 

 

Joutsan kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan opistolautakunta päättää rehtorin ottamisesta.

 

Kansalaisopiston rehtorin virkaan tai toimeen on kelpoinen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on kansalaisopiston opetushenkilöstöön kuuluvalta edellytetty kelpoisuus. Rehtorin viran tai toimen haltijalta vaaditaan lisäksi, että hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon, jonka perusteet määrää opetushallitus (Kansalaisopistoasetus 5 §).

 

Puulan seutuopiston rehtori Mirka Savolaisen irtisanouduttua on virka tarpeen julistaa avoimeksi mahdollisimman pian.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Opistolautakunta päättää asettaa Puulan seutuopiston rehtorin viran avoimeksi ja keskustelee tehtävän sekä hakuilmoituksen sisällöstä.

 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka laatii rehtorin viran hakuilmoituksen ja se lähetetään opistolautakunnan jäsenille kommentoitavaksi. Rehtorin viran hakuaika on 1.-19.2.2023. Opistolautakunta kokoontuu käsittelemään hakemukset 23.2.2023 ja haastattelut pidetään viikolla 10.

 

 

Opistolautakunta 08.03.2023 § 47  

7/01.01.01/2023  

 

 

 Asian valmistelija(t): Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619

 

Opistolautakunta on kokouksessaan 19.1.2023 § 4 myöntänyt Mirka Savolaiselle eron kansalaisopiston rehtorin virasta 16.1.2023 alkaen ja päättänyt viran auki julistamisesta. Rehtorin viran hakuilmoitus on julkaistu 1.2.2023 Kuntarekryssä ja TE-palveluiden sivuilla. Haku päättyi 19.2.2023. Viran hoitaminen voi alkaa 1.4.2023 tai sopimuksen mukaan.

 

Määräaikaan mennessä rehtorin virkaa haki 12 henkilöä:

 

--------------, FM, Jyväskylä

 

------------------, teologian maisteri, Laukaa, opinto-ohjaaja, Kangasniemen kunta

 

----------------- FM, Pöljä, vs. rehtori, suunnittelija, Snellman instituutti/Snellman kesäyliopisto

 

-----------------, FT, Harjumaa, kieltenopettaja, Laukaan kansalaisopisto ja Puulan seutuopisto

 

---------------, kasvatustieteen maisteri, Räyrinki, kotitalouden ja tekstiilityön opettaja, Vetelin kunta

 

-----------, musiikin maisteri, Savonlinna, taiteellinen johtaja, va. intendentti, Savonlinnan orkesteriyhdistys

 

----------------, AMK-artenomi, Mikkeli, kädentaitojen opettaja, Puulan

seutuopisto ja tekstiili- ja muotialan opettaja, Etelä-Savon koulutus Oy

 

------------------------, FM, Jyväskylä

 

---------------, kasvatustieteen maisteri, Espoo, tarjoomapäällikkö, johtaminen ja esihenkilötyö, Rastor-instituutti

 

--------------, liikuntatieteen ja kasvatustieteen maisteri, Jyväskylä, luokanopettaja, Uuraisten kunta

 

-------------, kasvatustieteen maisteri, Korpilahti

 

Ja yksi hakija, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

 

Opistolautakunnan työryhmä kokoontui 23.2.2023 perehtymään hakijoiden hakemuksiin ja päätti kutsua haastatteluun ----------------------------------------------------------------------. Haastattelut pidetään 8.3.2023. Haastatteluiden jälkeen opistolautakunta päättää kokouksessaan valinnasta.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka teki kokouksessa ehdotuksen, että Puulan seutuopiston rehtorin virkaan valitaan musiikin maisteri ------------

Lautakunta päätti yksimielisesti valita Puulan seutuopiston rehtorin virkaan musiikin maisteri ------------. Valinnan perusteena on hakijan kokemus ja pätevyys sekä haastattelussa esiin tulleet seikat.