Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.08.2023/Pykälä 84


# Asemapiirros 172-406-0001-0427
# Karttaote 172-406-0001-0427

 

Poikkeaminen kiinteistölle 172-406-1-427

 

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 84  

178/10.03.00.02/2023  

 

 

                                      Asian valmistelija: Rakennustarkastaja Risto Salonen puh. 0403580013

 

Poikkeamishakemus koskee Joutsan kunnan Mieskonmäen kunnanosassa sijatsevaa kiinteistöä Rymylä 172-406-1-427.

 

Poikkeamishakemus koskee maksimissaan 55 m2 loma-asunnon rakentamista n.15 metrin etäisyydelle rannasta.

 

Rakennuspaikalla on vanha loma-asunto (47 m2)  joka puretaan.

 

Poikkeaminen koskee kaavamääräysten mukaisesta etäisyydestä rantaan.

 

 

Luvan hakijat:

Teija Paakkari

 

Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava RA.

 

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta eikä naapureilla ollut huomautettavaa.

 

Poikkeamisluvan tarve on kun poiketaan yleiskaavamääräyksistä (MRL 58 § 1mom.)

 

Päätösvalta poikkeamislupa-asiassa on kunnalla. Tekninen lautakunta antaa asiassa päätöksen.

 

Karttaote sekä asemapiirros liitteenä.

 

Hakija on perustellut hakemuksen mukaista poikkeamista;

 

Nykyistä mökkiä ei kannata laajentaa, koska sen perustukset ovat vajonneet toiselta puolelta, mistä johtuen mökki on vinossa. Lisäksi mökissä on vahva hajuhaitta.

 

 

 

Esittelija Rakennustarkastaja Risto Salonen  

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan hakemuksen ehdollisena.

Hyväksytyn lomarakennuksen rakennuslupaehtona tulee edellyttää hyväksyttyä ulkovärityssuunnitelmaa, jotta rakennuksen väritys sopeutuu maisemaan ja ympäristöön.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.9.2023

 

 

Sovelletut ohjeet:

 

MRL 171 §, MRL 58 § 1 mom.

 

Maksu: myönteinen päätös 400,00 €, kielteinen 150,00 €. Maksun peruste on Joutsan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen maksut.

 

 Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet:

 

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa. Rakennuslupaa on haettava kahden (2) vuoden kuluessa, siitä kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

 

Ennen rakennusluvan hakemista on poikkeamisluvan saajan pyydettävä lainvoimaisuustodistus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamosta Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna, puh. 029 564 2210.

 

Muutoksenhaku:

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

 

Jakelu: 

hakija

ELY-keskus