Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.08.2023/Pykälä 81


 

Käyttötaloudenseuranta 1.1. - 30.6.2023/ulkoinen

 

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 81  

174/02.01.02/2023  

 

 

 Asian valmistelija: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä puh. 0400 649 224

 

Joutsan valtuusto on hyväksynyt 12.12.2022 vuoden 2023 talousarvion.

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt 23.1.2023 talousarvion 2023 toimeenpanoohjeen. Kunnanhallitus velvoittaa lauta- ja johtokunnat sekä talousarvion toimeenpanosta vastuussa olevat viran- ja toimenhaltijat noudattamaan hyväksyttyä talousarviota ja sen sitovuusmääräyksiä sekä toimeenpanoohjetta.

 

Toimialajohtajien tehtävä on vähintään neljännesvuosittain raportoida lautakunnalle käyttötalouden toteutumisesta.

 

Joutsan kunnan teknisen- ja ympäristöosaston talousarvio sisältää  hal­lin­non, kaavoituksen, kadunpidon, yksityistieavustusten, puistojen ja yleisten aluei­den, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan, laitoshuollon, kiin­teis­­huol­lon (huoltoryhmä), liikunta-alueiden, kunnan jätehuollon, maa- ja metsätilojen sekä kiinteistöjen kustannukset ja ylläpitomenot.

 

Lisäksi osaston kustannuksiin luetaan kunnan eläkemaksuvelvoitteet em. kus­tan­nus­pai­koil­ta.

 

Teknisen osaston talousarvion 2023 vahvistetut toimintakulut vuodelle 2023 ovat yhteensä 4.516.230,00 €, josta on käytetty 30.6.2023 mennessä 2.762.089,21 euroa (51,2 %). Ote on tulostettu 22.8.2023.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen ja ympäristöosaston talousarvion toteutuman 1.1.- 30.6.2023.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.