Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 09.11.2023/Pykälä 27


 

Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrääminen

 

Keskusvaalilautakunta 09.11.2023 § 27  

146/00.00.00/2023  

 

 

 Vaalilain 17 §:ssä säädetään mm. seuraavaa:
”Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat.
Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.”

 

 Presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyksen ajankohta on 17.1.-23.1.2024 ja mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestyksen ajankohta 31.1.-6.2.2024. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys on ajalla 29.5.-4.6.2024.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.9.2023 § 194 päättänyt, että Joutsassa vuoden 2024 presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikkana ovat Joutsan pääkirjasto ja Leivonmäen lähikirjasto. Joutsassa pääkirjaston ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat arkipäivinä 9 - 18 sekä lauantaina 10 - 14. Leivonmäellä ennakkoäänestys on kahtena päivänä to 12-18 ja pe 10-16.

 

Lisäksi ennakkoäänestys laitoksissa suoritetaan vaalitoimikunnan toimesta. Äänestyspaikat ovat Palvelukeskus Jousi ja Huuponhovi, Esperi Kaari, Attendo Erkinpuisto, Joutsan Kartanokoti, Joutsan Palvelukoti ja SaKuKo-osasto sekä Aholan tila.

 

Vaalitoimitsijoiden määräksi ehdotetaan 3-8 vaalitoimitsijaa

ennakkoäänestyspaikkaa kohden kirjauspisteiden lukumäärästä riippuen.

 

Kotiäänestykseen määrättävät vaalitoimitsijat toimittavat kotiäänestyksen

niiden luona, joiden kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, että he eivät voi ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestää ennakkoäänestyspaikassa tai varsinaisena vaalipäivänä. Kotiäänestysten

toimittamismäärä on vaihdellut edellisissä vaaleissa 10-20 välillä.

 

Vaalilain mukaan kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta

huolehtii yksi vaalitoimitsija. Yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisen

osalta ehdotetaan, että siitä huolehtii kaksi vaalitoimitsijaa, joista toinen

toimii tarvittaessa äänestäjän avustajana.

 

 

  

 

Puheenjohtajan ehdotus Keskusvaalilautakunta määrää vuoden 2024 presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien yleisen ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi Kirsi Saarelan, Sirpa Haaran, Johanna Pajusen, Matias Penttisen, Tarja Rauanmaan, Marjo Hämäläisen, Tarja Peltosen, Paula Kinnusen, Ritva Nurmisen ja Henna Takalan. 

Europarlamenttivaalien yleisen ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi voidaan lisäksi palkata työntekijöitä.

Keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin nimeämään tarvittaessa lisää vaalitoimitsijoita.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.