Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 14


 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Valtuusto 17.06.2024 § 14  

    

 

 

 

 

 Hallintosäännön 79 §:n mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivulla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

 Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

 

 Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

 

 Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.

 

 Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on julkaistu kunnan verkosivulla 11.6.2024. Kutsu ja esityslista on lähetetty 11.6.2024 sähköpostitse kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanjohtajalle sekä valtuuston päätökseen pohjautuen lähetetty myös kullekin ensimmäiselle varavaltuutetulle. Lisäksi kuulutus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu 12.6.2024 Joutsan Seutu -paikallislehdessä.

 

 Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

 

Päätös Valtuuston puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.