Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 20


# Joutsan kunta henkilöstökertomus 2023

 

Henkilöstökertomus 2023

 

Kunnanhallitus 08.04.2024 § 88 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen, henkilöstöasiantuntija Liisa Alfthan

 

Henkilöstökertomus sisältää henkilöstön keskeiset tunnusluvut, muun muassa tiedot kunnan henkilöstön määrästä ja jakaumasta sektoreittain,  henkilöstömenoista ja poissaoloista.

 

Joutsan kunnan henkilöstön määrä 31.12.2023 oli 188 henkilöä, joka on noin kolmannes vähemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Syynä tähän osan henkilöstön siirtyminen Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiksi 1.1.2023 alkaen.

 

Henkilöstökertomus vuodelta 2023 on liitteenä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Joutsan kunnan henkilöstökertomuksen vuodelta 2023.

 

Päätös Kalle Willman esitti, että asia palautetaan valmisteluun ja henkilöstökertomukseen lisätään vuoden aikana kuntaan tulleet työsuojeluilmoitukset sekä Whistleblowing kanavan ulottaminen myös luottamushenkilöille. Marili Rausch kannatti Kalle Willmanin esitystä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja määritti äänestysesityksen siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kalle Willmanin vastaesitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 6 JAA ääntä ja 3 EI ääntä.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kalle Willman jätti eriävän mielipiteen asiassa.

 

 

Valtuusto 17.06.2024 § 20  

77/01.00.02/2024  

 

  

 

  

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.