Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 22 

Arviointikertomus kunnan hallinnosta ja taloudesta vuodelta 2023.

 

Tarkastuslautakunta 05.03.2024 § 6 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): puheenjohtaja Eero Peltoniemi

 

Lautakunnan jäsenten kesken on aiemmin sovittu seuranta ja arviointikohteet seuraavasti:

- tekninen toimi: Anna-Maija, Juha ja Timo
- elinkeinotoimi: Anna-Maija, Juha ja Timo
- hyvinvointi- ja sivistystoimi: Marja ja Liisa
- talousasiat: Eero, apuna kaikki yhdessä
- yleishallinto, konserniyhteistyö, yhteistyökumppanit: Eero, apuna kaikki yhdessä

 

Joutsan kunnan vuoden 2023 tilinpäätös on kunnanhallituksen käsittelyssä 25.3.2024. Henkilöstökertomus 2023 on kunnanhallituksen käsittelyssä huhti-toukokuussa.

 

Tilinpäätös ja henkilöstökertomus toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille niiden valmistuttua.

 

Tilintarkastaja tulee antamaan tilintarkastajan selosteen ja tilintarkastuskertomuksen vuodesta 2023 tarkastuslautakunnan kokoukseen 4.4.2024.

 

Arviointikertomus tulee olla valmis toukuun loppuun mennessä.

 

  

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta laatii aikataulun kunnan hallinnon ja talouden arviointikertomuksen 2023 laadinnasta.

 

Päätös Seuraava kokous to 4.4.2024 klo 16.15 Kuntalassa. Kokoukseen kutsutaan tilintarkastajan lisäksi viestintäsuunnittelija Henna Takala. Tämän jälkeen sovitaan kevään loput kokouspäivät. Arviointikertomus tulee olla valmis toukokuun loppuun mennessä.

 

 

 

Tarkastuslautakunta 04.04.2024 § 14 

 

 

 

 

Kunnanhallitus käsittelee kunnan tilinpäätöksen kokouksessaan 8.4.2024, jonka jälkeen saadaan tilintarkastajan tarkastuskertomus.

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa ja sopii kevään kokousaikataulusta.

 

Päätös Tarkastuslautakunta päättä pitää seuraavan kokouksen tiistaina 16.4.2024 käräjäsalissa virastotalolla ja sen jälkeen torstaina 2.5.2024 Kuntalassa, kokoukset alkavat klo 16.15. Tarvittaessa sovitaan lisää kokouksia.
Sihteeri toimittaa tarkastuslautakunnalle tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen sähköpostitse, tulostettuja voi hakea asiointipisteeltä.

 

 

 

Tarkastuslautakunta 16.04.2024 § 22 

 

 

 

   

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

 

Päätös Päätettiin kokousaikataulusta niin, että seuraava kokous pidetään 2.5.2024 Kuntalassa klo 16.15. Muut kokouspäivät toukokuussa ovat 14.5. ja 21.5., ja tarvittaessa 28.5.
Päätettiin kirjoittamisen aikataulu niin, että jokainen toimittaa tekstit omasta arviointikohteestaan 29.4. mennessä lautakunnan sihteerille.

 

 

Tarkastuslautakunta 02.05.2024 § 30 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee jäsenten tuottamia tekstejä ja päättää jatkaa tekstikokonaisuuden koontia arviointikertomukseen sovitun aikataulun mukaisesti.

 

Päätös Arviointikertomuksen pohja ja alustavat tekstit toimitetaan lautakunnan jäsenille. Seuraavassa kokouksessa jatketaan arviointikertomuksen laadintaa. Seuraava kokous ke 15.5.2024 klo 16.15 Kuntalassa.

 

 

Tarkastuslautakunta 15.05.2024 § 36 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus Jatketaan arviointikertomuksen laadintaa ja sovitaan tekstien toimittamisesta sihteerille.

 

Päätös Päätettiin, että uusimmat tekstit toimitetaan sihteerille viimeistään 19.5. ja sihteeri toimittaa uuden luonnoksen kokonaisuudesta lautakunnan jäsenille 20.5.
Seuraava kokous pidetään ti 21.5.2024 klo 16.15 Kuntalassa.

 

 

Tarkastuslautakunta 21.05.2024 § 42 

 

 

 

 

 

  

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta kokoaa arviointikertomuksen ja jättää sen puhtaaksikirjoitettavaksi lautakunnan pöytäkirjanpitäjälle. Arviointikertomus allekirjoitetaan lautakunnan kokouksessa 28.5.2024.

 

Päätös Päätettiin, että sihteeri kirjoittaa arviointikertomuksen puhtaaksi ja arviointikertomus allekirjoitetaan 28.5.2024 kokouksessa.

 

 

Tarkastuslautakunta 28.05.2024 § 48 

 

 

 

  

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen kunnan hallinnosta ja taloudesta vuodelta 2023, allekirjoittaa sen ja esittää sen valtuuston käsiteltäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Valtuusto 17.06.2024 § 22  

43/00.03.01/2024  

 

 

  

 

Päätös Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Eero Peltoniemi käytti puheenvuoron arviointikertomuksen laadinnasta.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen käytti puheenvuoron kunnanhallituksen osalta.

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä arviointikertomuksen.