Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 121


 

Osallistavan budjetoinnin 2024 käynnistäminen

 

Kunnanhallitus 27.05.2024 § 121  

117/02.00/2024  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Osallistavassa budjetoinnissa asukkaat otetaan mukaan kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Osallistavassa budjetoinnissa kunnan asukkaille annetaan päätösvalta kuntalaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa.

 

Viime vuonna järjestettiin kolmatta kertaa osallistava budjetointi kuntalaisaloitteen pohjalta. Pyydettävät ideat tulivat liittyä kylien kehittämiseen, pois lukien Joutsan ja Leivonmäen taajamat.

 

Kehittämisideoiksi saatiin yhteensä 24 ehdotusta, joista osaa ei ollut mahdollista toteuttaa kyseisellä rahoitusmuodolla. Monissa sinänsä hyvissä ehdotuksissa kustannukset olisivat nousseet yli budjetin, joka oli 30 000 €. Äänestykseen valikoitui 5 ehdotusta.

 

Osallistuvan budjetoinnin toteuttamiselle ei ole asetettuja tiukkoja raameja, mutta perintörahastoja käytettäessä on huomioitava perintörahaston ehdot eli raha on käytettävä hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Lisäksi osallistavan budjetoinnin työryhmän esityksen mukaisesti on huomioitava seuraavat asiat ideoiden osalta:

 

- laajoja käyttäjäryhmiä palveleva

- pysyvää/pitkäkestoista toimintaa tai rakenteita – ei yksittäisiä tapahtumia kuin harkintaan perustuen

- esteettömyys

- alueellisesti koko kuntaa koskeva

- tulokset tai toimintamallit ovat laajasti hyödynnettävissä

- toteuttajina voivat olla yksittäiset kuntalaiset, järjestöt, yhdistykset ja kunta tai kaikki nämä yhteistyössä

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus pättää
1) käynnistää osallistavan budjetoinnin vuodelle 2024 ja
2) keskustella ja määrittää osallistavan budjetoinnin kohdentamisen kriteerit.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten, että osallistava budjetointi kohdennetaan lapsiin ja nuoriin sekä kuntapaikan saaneisiin maahanmuuttajiin.