Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 122


 

Joutsan kunnan yleisen valmiussuunnitelman päivitys

 

Kunnanhallitus 27.05.2024 § 122  

115/09.06.00/2024  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Valmiuslaissa (29.12.2011/1552 § 12) säädetään, että mm. kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

 

Valmiuslain pykälällä tarkoitetaan sitä, että kunnan tulee huolehtia asukkaidensa ja ympäristönsä turvallisuudesta ja peruspalvelutuotannosta kaikissa olosuhteissa ja toimia yhteistyössä ulkopuolisten osapuolten kanssa niin normaaliaikana, kun poikkeusoloissa suoriutuakseen tehtävistään. Kunnan on myös huolehdittava muista poikkeusolojen velvoitteistaan.  

 

Valmiussuunnittelun tavoitteena on luoda sellaiset johtamisjärjestelmät ja toimintaperiaatteet, joilla kunnan poikkeusolojen johtoryhmä ja kunnan eri organisaation osat sekä yhteistyöviranomaiset voivat toimia siten, että kunnan elintärkeiden toimintojen ylläpito erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tulee turvatuksi.

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt nykyisin voimassa olevan valiussuunnitelman yleisen osan kokouksessaan 29.3.2016. Yleinen valmiussuunnitelma on osa kunnan valmius- ja varautumisjärjestelyjä ja näitä toimia on tarkasteltu ja tullaan tarkastelemaan vuoden 2024 aikana.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Joutsan kunnan valimussuunnitelman yleisen osan.

 

Päätös Saku Kaistinen saapui kokoukseen (Teams) klo. 16.55.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.