Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 124


 

Vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeet

 

Kunnanhallitus 27.05.2024 § 124  

118/02.01/2024  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota talousarviolukujen todenmukaisuuteen. Hallintokuntien tulee analysoida toimintaansa kahden edellisen vuoden tilinpäätökseen, sekä kuluvan vuoden toteuman ennusteeseen ja huomioida hallintokunnittain käyttötalouden menojen painopistealueet. Palkkoihin varataan 4 % korotukset vuoden 2024 talousarvion tasosta. Muihin menoihin varataan 2 % korotukset vuoden 2024 talousarvion tasosta.

 

  Verotulojen ja valtionosuuksien näkökulmasta vuosi 2025 näyttäytyy haastavalta, joskin edellisvuotta paremmalta. Valtionosuuksien ennustetaan kasvavan vuoden 2024 tasosta 304 000 € ja verotulojen 346 000 €. Valtionosuuksia ennustetaan Joutsan kunnalle vuonna 2024 yhteensä 3 565 000 € ja verotuloja 9 695 000 €. Vaikka tulopohja vahvistuu, kunnille siirtyy myös vuoden 2025 alussa uusia tehtäviä TE24 -uudistuksen muodossa. Yksin uudet työllisyydenhoidon kulut tulevat olemaan ensi vuonna valtionosuustulojen kasvua suuremmat.

 

  Kuntastrategian tulee olla osa talousarviota ja strategiasta johdetaan jokaiselle hallinnonalalle 3-5 kärkitavoitetta ja toimenpidettä talousarviovuodelle. Tavoitteiden lisäksi hallinnonalat määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näiden seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota ja niiden tehtävä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueen talouden ja toiminnan kehityksestä.

 

Investointien osalta noudatetaan teknisen toimen laatimaa investointisuunnitelmaa, jonka laadinnassa tulee noudattaa äärimmäistä maltillisuutta. Investointeja suunniteltaessa tulee arvioida investoinnin vaikutus käyttötalousmenoihin. Investointiohjelma valmistellaan taloussuunnitelmakaudelle ja kahdelle seuraavalle vuodelle. Investoinneissa tulee noudattaa valtuuston asettamaa poistosuunnitelmaa.

 

Aikataulu:

 

Lautakuntakäsittely 20.10.2024 mennessä

Kunnanhallituksen käsittely 30.11.2024 mennessä

Valtuuston käsittely 31.12.2024 mennessä

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa vuodelle 2025 esittelytekstissä kuvatun talousarvion laadintaohjeen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.