Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Esityslista 10.06.2024/Asianro 5


 

Koy Reposen hallitusvalinnat

 

Kunnanhallitus 10.06.2024     

122/00.00.01/2024  

 

 

 Asian valmistelija(t): kunnanjohtaja Harri Nissinen, talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

Koy Reposen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.5.2024 on päätetty yhtiöjärjestyksen muuttamisesta seuraavasti:

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä - neljään (1-4) varsinaista jäsentä. Milloin hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yksi (1) tai kaksi (2), on lisäksi valittava yksivarajäsen. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Hallituksen toiminta

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen kokouksessa on läsnä vähintään yksi kahdesosaa (1/2) hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee muissa asioissa puheenjohtajan mielipide ja puheenjohtajan vaalissa arpa. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnä olleiden hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toimitusjohtajan tai muun sihteerinä toimivan allekirjoitettava.

Konsernijaosto nimesi ehdokkaaksi 27.5.2024 kokouksessaan Arto Höltän Koy Reposen hallitukseen hallituksesta eronneiden Heikki Kuurneen ja Matias Penttisen tilalle. Yhtiön hallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja esittää sen hyväksymistä varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka päättää myös Koy Reposen hallituksesta. Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan Joutsan kunnan on nimettävä vähintään yksi henkilö Koy Reposen hallitukseen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ehdokkaan nimeämisestä Koy Reposen hallitukseen.

 

Päätös