<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus 19.9.2023]]><![CDATA[Ilmoitus / Vesilain mukainen päätös / Rutajoen Seinäkosken padon purkaminen ja kalataloudellinen kunnos-tus, Joutsa]]><![CDATA[Kuulutus / Rutajärven vesialueen rajan määrääminen]]><![CDATA[Poikkeaminen kuulutus]]><![CDATA[Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotuksen kuulutus 8.9.2023]]><![CDATA[Kuulutus ympäristölupapäätöksestä]]><![CDATA[Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisesta päätöksestä]]><![CDATA[Kuulutus maa-ainesluvan vakuuden vapauttamispäätöksestä]]><![CDATA[Yellow Racing Reeti -ralli meluilmoituspäätöksen kuulutus]]><![CDATA[Kuulutus hyväksymispäätöksestä]]><![CDATA[Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta]]><![CDATA[Päätös / Riionlammen lintuveden kunnostus, Joutsa]]><![CDATA[Kuulutus lupahakemuksen vireilletulosta]]><![CDATA[Kuulutus_kutsunnat 2023]]>