<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 27.01.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 27.01.2022 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 27.01.2022 / PyroBit Oy:n ympäristölupahakemus]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 27.01.2022 / Selvitys jätehuollossa tarvittavista toimenpiteistä]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 27.01.2022 / Joutsan kunnan talousarvion toimeenpano-ohje 2022]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 27.01.2022 / Teknisen lautakunnan kokoukset 2022]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 27.01.2022 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 27.01.2022 / Pöytäkirjan tarkastus]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 27.01.2022 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 26.01.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 26.01.2022 / Aluevaaleissa 2022 annettujen äänten lukumäärän vahvistaminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 26.01.2022 / Pöytäkirjan tarkastus]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 26.01.2022 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Osallistava budjetointi]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan eroilmoitus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Henkilöstön muistaminen, toimialajohtajien palkan tarkistus sekä tilapäiset sijaistamiset / Oikaisuvaatimus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Nuorten työllistäminen kesällä 2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Ravitsemustyöntekijän tehtävänimikkeen muutos]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Määräaikainen koulukuraattori / perhetyöntekijä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Pöytäkirjan tarkastus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 24.01.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 24.01.2022 / Vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivänä vaalitoimituksessa annettujen äänestyslippujen ja vaalilautakuntien laskelmien tarkastaminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 24.01.2022 / Pöytäkirjan tarkastus]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 24.01.2022 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 23.01.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 23.01.2022 / Aluevaalien 2022 ennakkoäänestyksessä Joutsan kunnassa annettujen ennakköäänten laskeminen]]>