Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

https://www.joutsa.fi:443/d5web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/37

KUULUTUS Dnro KESELY/1587/2016

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Puh. 0295 024 500

www.ely-keskus.fi/keski-suomi

PL 250

40101 Jyväskylä

Sähköposti

kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Keski-Suomi

 

Asia Esitys vesiliikenteen nopeuden rajoittamiseksi Joutsansalmessa Jousitien

ja Valtatie 4:n välisellä vesialueella Joutsan kunnassa

 

Esityksen tekijä Joutsan kunnan tekninen lautakunta

 

Esityksen sisältö Joutsan kunnan tekninen lautakunta on esittänyt, että Keski-Suomen

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rajoittaisi vesiliikenteen nopeutta

Joutsansalmessa Jousitien ja Valtatie 4:n välisellä vesialueella. Nopeusrajoitukseksi

esitetään 9 km/h.

 

Esityksen perustelut Nopeusrajoituksen tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen

ja aallonmuodostuksen vähentäminen.

 

Nähtävilläolo Kuulutus esityksestä sekä kuulutettavat asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä

26.2.2020-25.3.2020 välisenä aikana yleisessä tietoverkossa Keski-

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla

(https://www.ely-keskus.fi/ > Keski-Suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset)

sekä Joutsan kunnan verkkosivuilla (https://www.joutsa.fi/ > Kunta

ja hallinta > Kuulutukset).

 

Tiedoksisaanti Kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

verkkosivuilla sekä Joutsan kunnan verkkosivuilla 26.2.2020.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä

julkaisemisajankohdasta.

 

Muistutukset Vesiliikennelain 17 §:n mukaisesti varataan niille viranomaisille, yhteisöille

ja vesialueen omistajille sekä muille, joita asia koskee, tilaisuus

tulla kuulluksi. Mahdolliset muistutukset esityksen johdosta on osoitettava

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja ne on

toimitettava Joutsan kunnanhallitukselle viimeistään 25.3.2020. Joutsan

kunta toimittaa muistutukset Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot Lisätietoja asiasta antaa ympäristölakimies Tarja Kangasmaa, puh.

0295 024 897, tarja.kangasmaa@ely-keskus.fi

Paikka ja aika Jyväskylässä 25.2.2020

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Julkaistu: 26.02.2020 16.06