Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

https://www.joutsa.fi:443/d5web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/85

JOUTSAN KUNTA

 

 

Masalin-Weijo Marika

12.06.2020

 

 

 

 

 

 

MELUPÄÄTÖS

 

Ympäristötarkastaja on tehnyt 12.6.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Yellow Racing Team ry.:lle annettu päätös koskee Joutsan kunnan alueella ajettavaa harjoitus EK:a.

 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 12.6.-20.7.2020 välisenä aikana sähköisessä muodossa Joutsan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.joutsa.fi. Tämä kuulutus on julkaistu 12.6.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 19.6.2020.

 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 20.7.2020. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, puh 040 3479 209, etunimi.sukunimi@joutsa.fi

 

Joutsassa 12.6.2020
Ympäristötarkastaja

Julkaistu: 12.06.2020 17.34