DynastyDynasty - Kokousasiathttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ENSIMMÄISELTÄ VUOSIKOLMANNEKSELTAKÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ENSIMMÄISELTÄ VUOSIKOLMANNEKSELTAhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-13.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / LAUSUNTOPYYNTÖ: HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS LAAJAKAISTARAKENTAMISEN TUESTA LAUSUNTOPYYNTÖ: HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS LAAJAKAISTARAKENTAMISEN TUESTA https://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-14.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / JOUTSAN KUNNAN HÄIRIÖTILANTEIDEN JA POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNTÖ JOUTSAN KUNNAN HÄIRIÖTILANTEIDEN JA POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNTÖ https://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-15.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-17.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / HALLINTOKANTELU JOUTSAN KUNNAN HÄIRIÖTILANTEIDEN JA POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNNÖSTÄHALLINTOKANTELU JOUTSAN KUNNAN HÄIRIÖTILANTEIDEN JA POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNNÖSTÄhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-16.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / JOUTSAN POHJOISOSIEN RANTAOSAYLEISKAAVA JA RUTAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KUMOAMINENJOUTSAN POHJOISOSIEN RANTAOSAYLEISKAAVA JA RUTAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KUMOAMINENhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-6.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / JOUTSAN KUNNAN KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA: LINJA-AUTOKULJETUSJOUTSAN KUNNAN KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA: LINJA-AUTOKULJETUShttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-5.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ VALTUUSTON PÄÄTÖKSEN 20.04.2020 43 § /MIESKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINENHALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ VALTUUSTON PÄÄTÖKSEN 20.04.2020 43 § /MIESKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINENhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-4.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINENESITYSLISTAN HYVÄKSYMINENhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-3.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINENPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINENhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-2.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENKOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-1.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / RUTALAHDEN YLEISKAAVAN LAAJENNUS OSA TILASTA JOKI-JUSSILA 172-419-3-74RUTALAHDEN YLEISKAAVAN LAAJENNUS OSA TILASTA JOKI-JUSSILA 172-419-3-74https://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-7.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / MONETRA KESKI-SUOMI OY:N NEUVOTTELUKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINENMONETRA KESKI-SUOMI OY:N NEUVOTTELUKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINENhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-19.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-18.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / KOULULAISTEN PÄIVÄTOIMINTA KESÄLLÄ 2020KOULULAISTEN PÄIVÄTOIMINTA KESÄLLÄ 2020https://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-12.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / YHTEISTYÖ KAUDELLA 2020-2021 AMPUMAHIIHTÄJÄ SUVI MINKKISEN KANSSAYHTEISTYÖ KAUDELLA 2020-2021 AMPUMAHIIHTÄJÄ SUVI MINKKISEN KANSSAhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-11.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2020KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2020https://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-10.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / KAAVARATKAISUN SAANTI / RUOHTULA TAPIO JA RAUNIKAAVARATKAISUN SAANTI / RUOHTULA TAPIO JA RAUNIhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-9.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / KIINTEISTÖN MYYNTI KOUKOLA NIMINEN TILA, 172-417-2-8KIINTEISTÖN MYYNTI KOUKOLA NIMINEN TILA, 172-417-2-8https://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201608-8.HTMOpistolautakunta 28.05.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201610-9.HTMOpistolautakunta 28.05.2020 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201610-8.HTMOpistolautakunta 28.05.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201610-7.HTMOpistolautakunta 28.05.2020 / LUKUVUODEN 2020 - 2021 OPINTO-OPPAAN JAKELULUKUVUODEN 2020 - 2021 OPINTO-OPPAAN JAKELUhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201610-6.HTMOpistolautakunta 28.05.2020 / TALOUDEN SEURANTA 1.1. - 31.3.2020TALOUDEN SEURANTA 1.1. - 31.3.2020https://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201610-5.HTMOpistolautakunta 28.05.2020 / OPETUSTILAT JA YKSIKKÖHINNATOPETUSTILAT JA YKSIKKÖHINNAThttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201610-4.HTMOpistolautakunta 28.05.2020 / ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINENESITYSLISTAN HYVÄKSYMINENhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201610-3.HTMOpistolautakunta 28.05.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201610-2.HTMOpistolautakunta 28.05.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201610-1.HTMPerusturvalautakunta 27.05.2020 / KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2019KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2019https://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201594-4.HTMPerusturvalautakunta 27.05.2020 / ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINENESITYSLISTAN HYVÄKSYMINENhttps://www.joutsa.fi:443/d5web/kokous/20201594-3.HTM