Asianro   Otsikko  Esityslista (+ lisälista) PDF-muodossa
1   KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
3   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
4   KOULULAISTEN PÄIVÄTOIMINTA KESÄLLÄ 2020
5   PERHERETKIEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2020
6   SOSIAALITOIMISTON AUKIOLOAJAT JA PÄIVYSTYS 1.3.2020 ALKAEN
7 KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2020
8 PERUSTURVAN JA TERVEYSTOIMEN ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019
9 PERUSTURVAN JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020
10   ILMOITUSASIAT
11   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
12 KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI TULON PERUSTEET JA PALVELUJEN SISÄLTÖ
13 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2020 ALKAEN

Osallistuja Tehtävä
Hovila Sari puheenjohtaja
*Partanen Jukka varajäsen
Solatie Ari varapuheenjohtaja
*Tupala Mika varajäsen
Hölttä Arto jäsen
*Heiskanen Jani varajäsen
Reinikainen Katri jäsen
*Leppänen Aini varajäsen
Talja Aarre jäsen
*Mäkinen Pirjo varajäsen
Untolahti Raija jäsen
*Tuovinen Marja varajäsen
Willman Kalle jäsen
*Aapro Ari varajäsen
Peltonen Niilo kunnanhalliuksen puheenjohtaja
Lintunen Nella nuorisovaltuuston edustaja
Nissinen Harri kunnanjohtaja
Kääriäinen Anna-Maija perusturvajohtaja /esittelijä
Liikanen Paula pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Sosiaalitoimistossa 26.2.2020 klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla 26.2.2020 alkaen.