Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
3   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
4   ESITYS KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN HANKKIMISESTA AMMATTIOPPILAITOKSESSA OPISKELEVILLE
5   HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2020
6   NUORISOTOIMEN PALKITSEMISET 2019
7   KUNTALAISALOITE NUORTEN KUNTALAISTEN NÄKÖKULMAN HUOMIOIMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEOSSA
8   VALTUUSTOALOITE JOUTSAN KUNNAN ULKOPUOLELLA OPISKELEVIEN MATKAKUSTANNUSAVUSTUKSESTA
9   HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020
10   ASIOINTILIIKENTEEN OMAVASTUUOSUUKSIEN ALENTAMINEN
11   MOVE! -MITTAUSTEN KUNTAKOHTAISET TULOKSET 2019
12   PERHEPÄIVÄHOITAJIEN KUSTANNUSKORVAUKSET VUONNA 2020
13 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN
14 HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS 2019
15 MIESKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN
16   ILMOITUSASIAT
17   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Niinikoski Leo puheenjohtaja
Aapro Ari jäsen
*Hytönen Pekka varajäsen
*Luukkanen Marianne varajäsen
Toivonen Terhi jäsen
*Tuukkanen Matti varajäsen
Peltonen Niilo khall:n puheenjohtaja
Lintunen Nella nuorisovalt. edustaja
Sirkka Mika esittelijä, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
Salo Tuija pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanvirasto/koulutoimisto 18.2.2020 klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla 18.2.2020 alkaen