Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
3   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
4   TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSKUTSUN TOIMITTAMISTAPA
5   TEKNISEN LAUTAKUNNAN VARSINAISTEN KOKOUSTEN AJANKOHDASTA JA PAIKASTA PÄÄTTÄMINEN
6   TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
7 GRK INFRA OY:N YMPÄRISTÖLUVAN PERUMINEN
8 RAILI JA HANNES KIISKINEN, MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS
9 JOUTSAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT 2020
10   JOUTSAN KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROJEKTI
11   ILMOITUSASIAT
12   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Liukkonen Jarmo puheenjohtaja
Suomalainen Keijo varapuheenjohtaja
Hautakangas Jouni jäsen
Ilmonen Iiris jäsen
Kaistinen Saku jäsen
Salonen Maija jäsen
Näykki Juha-Matti tekninen johtaja
Masalin-Weijo Marika ympäristötarkastaja
Mönkölä Arttu rakennustarkastaja
Penttinen Veijo työpäällikkö
Saarela Kirsi pöytäkirjanpitäjä