Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
3   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
4   VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUKSET 2020
5   VUODEN 2020 LIIKUNTATAPAHTUMAT JOUTSASSA JA LEIVONMÄELLÄ
6   VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO -ARTIKKELI JOUTSAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTEEN KEVÄÄLLÄ 2020
7   ELÄMÄNKAARIJUHLAN JÄRJESTÄMINEN VANHUSTEN VIIKOLLA
8   HYVINVOINTIRYHMÄN ASETTAMINEN
9   ILMOITUSASIAT
10   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Teräväinen Virva puheenjohtaja, Joutsan Kuulo ry
Långström Sirkka varapuheenjohtaja Eläkeliitto Joutsan yhdistys
Hamina Reijo jäsen, Joutsan Eläkkeensaajat
Harju Eeva jäsen, Keski-Suomen muistiyhdistys
Kaistinen Saku jäsen, Keski-Suomen Omaishoitajat ry
Lankia Tapio jäsen, Joutsan seudun Parkinson-kerho
Pänkäläinen Seppo jäsen, Keski-Suomen syöpäyhdistys, Joutsan seudun
Temisevä Liisa Eläkeliiton Leivonmäen yhdistys, puheenjohtaja
Niskanen Sanna esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Joutsan kunnanviraston asiointipiste 12.2.2020 klo 9-15